ÜSTEĞMENLİK (TDK)

Üsteğmen olma durumu, üsteğmenin görevi veya makamı.

Üsteğmenlik kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ü sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

ÜSTE Nedir?

Fazladan, ayrıca.

ÜSTEĞMEN Nedir?

Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M N S T Ü Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Üsteğmenlik,

9 Harfli Kelimeler

Sütlenmek, Teğmenlik, Üstlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, İnletmek, İslenmek, İstenmek, İtlenmek, Mesnetli, Metinsel, Sütleğen, Sütlenme, Tümsekli, Ünletmek, Üslenmek, Üsteğmen, Üstenmek, Üstlenim, Üstlenme,

7 Harfli Kelimeler

Eğilmek, Eğinmek, Eğitmek, Eğitmen, Eğitsel, Eğlenti, Eklenti, Eksilen, Eksilme, Esenlik, Eskitme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İskelet, İskemle, İslemek, İslenme, İstemek, İstenme, İtlenme, Kenetli, Kentsel, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Küseğen, Kütleme, Mesleki, Metelik, Metilen, Nükteli, Sekitme, Senelik, Senetli, Tükenme, Tünemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Eğilme, Eğinme, Eğitme, Ekilme, Elenti, Emekli, Eskime, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İtenek, Kelime, Kement, Kentli, Keseli, Kestel, Kümeli, Lüknet, Melike, Menisk, Mesken, Meslek, Mesnet, Misket, Netlik, Seğmen, Seklem, Sekmen, Silkme, Silmek, Silüet, Sinmek, Süline,

5 Harfli Kelimeler

Eğlek, Eğmek, Eklem, Eksen, Eksin, Elmek, Emlik, Enlem, Entel, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etsel, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kelem, Keles, Kenet, Kesel, Kesen, Kesim, Kesin, Kesit, Kesme, Keten, Kilüs, Kimse,

4 Harfli Kelimeler

Eğik, Eğil, Eğim, Eğin, Eğme, Eğsi, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eke, Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Kül, Küs, Küt, Lim, Lük, Men, Met, Mil, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Set, Sik, Sim, Sin, Sit, Ski, Süt, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Et, İğ, İl, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.