ÜSTÜNYAPIM (TDK)

Önemli parasal ve maddi olanaklarla gerçekleştirilen film, müzikal vb. yapım, süperprodüksiyon.

Üstünyapım kelimesi baş harfi Ü son harfi M olan bir kelime. Başında Ü sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi M . Başı Ü sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

MÜZİKAL Nedir?


1 . Müzik eşliğinde sergilenen film veya tiyatro oyunu: "Halk müzikallere ilgi göstermeye başlıyor."- .
2 . sıfat Müzikle ilgili.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLANAK Nedir?

Yararlanılan uygun şart veya durum, imkân: "Zamanını istediği gibi tasarruf etme olanağı elindedir."- H. Taner.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

PARASAL Nedir?

Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal: "Parasal kuvvete sahip kimselerin kitaplarıma gösterdikleri ilgi bana güç veriyor."- C. Uçuk.

SÜPER Nedir?


1 . Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan.
2 . Belli bir normun üstünde olan.

SÜPERPRODÜKSİYON Nedir?

Üstünyapım.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

A I M N P S T Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Üstyapı,

6 Harfli Kelimeler

Mansıp,

5 Harfli Kelimeler

Astım, Mantı, Mastı, Mayın, Mayıs, Nasıp, Pısma, Satım, Satın, Sayım, Sayın, Sınma, Sıtma, Süyüm, Tanım, Tasım, Tayın, Tınma, Üstün, Yanıt, Yansı, Yapım, Yapıt, Yatım, Yatsı,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Anüs, Asım, Atım, Ayın, Ayıp, Ayıt, Aynı, Sanı, Satı, Sayı, Sıma, Sıpa, Tanı, Tapı, Tıpa, Yapı, Yatı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ant, Ası, Ast, Ayı, Ayn, Mas, Mat, Nam, Nas, Pas, Pat, Pay, Pıt, Sam, San, Sap, Say, Süt, Tam, Tan, Tas, Tay, Tın, Tıp, Tıs, Tüm, Tün, Tüp, Tüy, Üst, Ütü, Yan, Yas, Yat, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, At, Ay, Nü, Ta, Ün, Üs, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.