ÜSLUPLAŞTIRMAK (TDK)

Doğal biçimlerin görünüş özelliklerini yitirmeden yalınlaştırılması ile motif oluşturmak.

Üsluplaştırmak kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı Ü sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DOĞAL Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan: "Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor."- N. Cumalı.
2 . Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
3 . Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı: "Doğal liman. Doğal sınır."- .
4 . Yapmacık olmayan.
5 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
6 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
7 . Katıksız, saf.

GÖRÜNÜŞ Nedir?


1 . Görünme işi.
2 . Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey.
3 . Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir: "Görünüşe aldanmamalı."- .
4 . Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara: "Van gölünün görünüşü eşsizdi."- N. Cumalı.
5 . dil bilgisi Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi: "Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak."- .

MOTİF Nedir?


1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri: "Halı motifi. Danteldeki motifler."- .
2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.
3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim: "Melodi motifi."- .

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

OLUŞTURMAK Nedir?

Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek: "Bu kahraman orduyu doğuran ve oluşturan bu millet var oldukça: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"- B. Felek.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

YALIN Nedir?

Alev. yalın (II) sıfat
1 . Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).
2 . halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış: "Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı."- E. E. Talu.

YALINLAŞTIRILMA Nedir?

Yalınlaştırılmak eylemi.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

A A I K L L M P R S T U Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Üsluplaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Üsluplaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Kurtlaşma, Kuşatılma, Pırtlamak, Putlaşmak, Ruslaşmak, Saptırmak, Sırtlamak, Ulaşılmak, Ulaştırma, Ustalıkla,

8 Harfli Kelimeler

Aksırtma, Altmışar, Aptallık, Astarlık, Astırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Islatmak, Kalıtsal, Kaplamlı, Kaplatış, Kapsamlı, Kaptırma, Kartallı, Kastarlı, Kırlaşma, Kırtlama, Kısaltma, Kışlatma, Kıtlaşma, Kullaşma, Kuramsal, Maksatlı, Maltalık, Maşatlık, Matruşka, Musallat, Müstakar, Parmaklı, Parmaksı, Pastırma, Pırlamak, Pırtlama, Pullamak, Putlaşma, Ruslaşma, Salaşpur, Salmalık, Sapılmak, Sapıtmak,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aksatış, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Altıpas, Altışar, Apaşlık, Apışmak, Araplık, Arıtmak, Arpalık, Arpamsı, Asılmak, Asmalık, Astarlı, Astırma, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Iskarta, Islamak, Islatma, Isparta, Istampa, Kalmalı, Kamusal, Kapatış, Kapılma, Kapışma, Karaltı, Karamsı, Karılma, Karışma,

6 Harfli Kelimeler

Akarsu, Akışma, Akıtma, Alaplı, Alaşım, Alışma, Alpaks, Alplık, Altlık, Altmış, Amalık, Apışak, Apışma, Araklı, Aralık, Aratış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Iklama, Iramak, Irksal, Irktaş, Islama, Kamalı, Kampüs, Kapalı, Kaplam, Kapsam, Kapsül, Karalı, Karasu,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akpas, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Almus, Altık, Altlı, Ampul, Aptal, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Aspur, Astar, Astım, Aşlık, Aşmak, Atlas, Atmak, Atmık, Iltar, Irama, Irmak, Iskat, Islak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aksu, Akur, Akut, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Alpu, Altı, Amal, Amut, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Arsa, Artı, Asal, Asap, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Akü, Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kup, Kur, Kuş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, La, Ra, Su, Şu, Ta, Tu, Ur, Us, Ut, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.