ÜNLÜLEŞME (TDK)

Bir ünsüzün, yanındaki ünlülerin etkisiyle, ünlü niteliği alması.

Ünlüleşme kelimesi baş harfi Ü son harfi E olan bir kelime. Başında Ü sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi N , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı Ü sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÜNLÜ Nedir?


1 . Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi."- T. Buğra.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

ÜNSÜZ Nedir?


1 . Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

E E L L M N Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Üleşme, Ünleme, Üşenme,

5 Harfli Kelimeler

Enlem, Eşlem, Lümen, Meleş, Menşe, Ünlem, Üşüme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Eşme, Lüle, Menü, Meşe, Neşe, Ülen, Üleş, Ülüş, Ünlü, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Leş, Men, Nem, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Eş, Le, Me, Ne, Nü, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.