ÜNİVERSAL (TDK)

Evrensel.

Üniversal kelimesi baş harfi Ü son harfi L olan bir kelime. Başında Ü sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi N , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı Ü sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

EVRENSEL Nedir?


1 . Evrenle ilgili.
2 . Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır."- S. Hilav.
3 . Dünya ölçüsünde, dünya çapında.

A E L N R S V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Üniversal,

6 Harfli Kelimeler

Alivre, Revani, Risale, Serian, Silvan, Süline, Süreli, Süvari, Vesair, Virane,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Anüri, Arsin, Aslen, Elvan, Ensar, Evsin, İlave, İrsal, İrsen, İsale, İslav, Lanse, Lisan, Livar, Nasir, Nesil, Nesir, Nevir, Revan, Rüesa, Rüsva, Selva, Selvi, Senir, Serin, Servi, Sevir, Sinle, Siren, Süven, Ülser, Üsera, Varil, Varis, Venüs, Viral, Viran, Virüs,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alev, Anüs, Asil, Asli, Asri, Elan, Enir, Enli, Enva, Eril, Erin, Esin, Esir, Esna, Evin, Evla, Evli, İane, İare, İlan, İnal, İsal, Lain, Lens, Leva, Lira, Lise, Liva, Nail, Nale, Nesi, Neva, Nisa, Nüve, Reis, Reva, Revü, Rina, Sair,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ani, Ari, Asi, Ela, İla, İle, İrs, İsa, Lan, Lav, Lir, Nal, Nar, Nas, Nev, Sal, San, Sav, Sel, Sen, Ser, Sin, Üre, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, Av, El, En, Er, Es, Ev, İl, İn, İs, La, Le, Ne, Nü, Ra, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.