ÜMMETÇİLİK (TDK)

Bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını güdenlerin görüşü.

Ümmetçilik kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi M , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ü sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İSLAM Nedir?

Müslümanlık.

KALMAK Nedir?


1 - Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.
2 - (Zaman, uzaklık ya da nicelik için) Belirtilen kadar bulunmak.
3 - Konaklamak konmak.
4 - Oturmak, yaşamak, eğleşmek.
5 - Yaşamını sürdürmek, yaşamak.
6 - Varlığını korumak, sürdürmek.
7 - Oyalanmak, vakit geçirmek.
8 - Sınıf geçmemek.
9 - İşlemez, yürümez duruma gelmek.
10 - Geriye atılmak, ertelenmek. 1
1 - Görevi ya da yetkisi içinde olmak, düşmek. 1
2 - Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak. 1
3 - Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek. 1
4 - Geçmek. 1
5 - Geri kalmak, yapamamak. 1
6 - Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak. 1
7 - Yetinmek. 1
8 - (Olumsuz olarak) Olmak, meydana gelmek. 1
9 - Olmak, herhangi bir durumda bulunmak.
20 - Herhangi bir durumu sürdürmek. 2
1 - Kök ya da gövdeleri sonuna "-e (-a)" eki almış eylemsilerle sürerlik bildiren birleşik eylemler oluşturur. 2
2 - Kimi "-ip" ekiyle yapılmış eylemsilerden sonra da gelerek sürerlik bildirir.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

E K L M M T Ç Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ümmetçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çitilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çitilme, İçilmek, İtilmek, Metilik, Ümmetçi, Ümmilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çimmek, Çitmek, Çitmik, Etkili, İçilme, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Kümeli, Tekmil, Temlik, Tümleç, Ümitli,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çekül, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çimme, Çitme, Ekili, Elçim, Emlik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, Kilim, Kilit, Kitle, Külçe, Külte, Kütle, Likit, Limit, Melik, Metil, Miçel, Milim, Mimik, Mimli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çiti, Ekim, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emmi, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kile, Kimi, Kült, Küme, Liet, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Çük, Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Kül, Küt, Lim, Lük, Meç, Met, Mil, Mim, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.