ÜMİTSİZLİK (TDK)

Umutsuzluk: "Bursa'da çektiğim sefalet, parasızlık, hastalık, ümitsizlik, memleketin hâli, Türk ahalisinin başına gelmiş felaketler..."- P. Safa.

Ümitsizlik kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ü sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHALİ Nedir?


1 . Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk: "Mevsim daha Boğaz'ın bütün ahalisini toplayamamıştır."- A. Ş. Hisar.
2 . Bir yerde toplanan kalabalık, halk: "Ahaliden kimsenin kendisini tanımaması için bir siyah mantoya bürünmüştü."- R. N. Güntekin.

FELAKET Nedir?


1 - Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay ya da durum, yıkım, bela,°afet.
2 - Yıkıma uğrama, alt üst olma.
3 - Çok kötü.
4 - Şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

MEMLEKET Nedir?


1 - Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke.
2 - Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, yurt.
3 - İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge.
4 - Bir ülkede yaşayan bireylerin tümü.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARASIZ Nedir?


1 . Parası olmayan.
2 . Yoksul: "Parasız günlerinde canı binbir çeşit şeyler isteyerek ruhu ... yoksulluğun acısını binbir kere duyardı."- A. Ş. Hisar.
3 . Para verilmeden elde edilen, bedava: "İlköğretim ... devlet okullarında parasızdır."- Anayasa.
4 . zarf Para verilmeksizin, bedavadan, bedava.

PARASIZLIK Nedir?

Parasız olma durumu: "Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi."- P. Safa.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SEFA Nedir?


1 . Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma.
2 . Eğlence, zevk, neşe: "Beni tam manasıyla mesut eden de asıl bu çeşit tatil sefalarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SEFALET Nedir?

Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

UMUT Nedir?


1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.

UMUTSUZ Nedir?


1 . Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit: "Pamuk tarlaları kavrulmuş, çocuklar hasta, kadınlar güçsüz, erler umutsuzdu."- N. Araz.
2 . Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz: "Hasta umutsuz. Umutsuz bir durum."- .

UMUTSUZLUK Nedir?

Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet: "Orta sınıf yarı umutsuzluk içinde bir başka mucize bekler."- F. R. Atay.

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

ÜMİTSİZ Nedir?

Umutsuz: "Ümitsiz bir tavırla gazetelerini yatağının üstüne fırlattı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÜMİTSİZLİK Nedir?

Umutsuzluk: "Bursa'da çektiğim sefalet, parasızlık, hastalık, ümitsizlik, memleketin hâli, Türk ahalisinin başına gelmiş felaketler..."- P. Safa.

K L M S T Z Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ümitsizlik,

8 Harfli Kelimeler

İlmiksiz, Kilitsiz, Limitsiz, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

İliksiz, İsimlik, Müzikli, Ümitsiz,

6 Harfli Kelimeler

İkizli, İliksi, İsilik, İsimli, Kimisi, Milsiz, Mistik, Tilmiz, Ümitli,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İklim, İlmik, İmlik, İslim, İstim, İtlik, Kilim, Kilis, Kilit, Kiliz, Kilsi, Kilüs, Kimüs, Likit, Limit, Milis, Misil, Mitil, Mülki, Müzik, Silik, Silki, Simit, Sitil, Tilki, Timüs,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İlim, İsim, İsli, İtki, Kils, Kimi, Kist, Klüz, Kült, Lüks, Misk, Mülk, Sili, Stil, Süit, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İti, Kil, Kim, Kit, Kül, Küs, Küt, Lim, Lük, Mil, Mis, Mit, Sik, Sim, Sit, Siz, Ski, Süt, Tik, Tim, Tiz, Tül, Tüm, Üst, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, İt, İz, Ki, Mi, Si, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.