ÜMİTSİZ (TDK)

Umutsuz: "Ümitsiz bir tavırla gazetelerini yatağının üstüne fırlattı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Ümitsiz kelimesi baş harfi Ü son harfi Z olan bir kelime. Başında Ü sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z . Başı Ü sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TAVIR Nedir?


1 - Durum, davranış, °vaziyet, °hal.
2 - Büyüklenme, yapma davranış.

UMUT Nedir?


1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.

UMUTSUZ Nedir?


1 . Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit: "Pamuk tarlaları kavrulmuş, çocuklar hasta, kadınlar güçsüz, erler umutsuzdu."- N. Araz.
2 . Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz: "Hasta umutsuz. Umutsuz bir durum."- .

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

M S T Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ümitsiz,

5 Harfli Kelimeler

İstim, Simit, Timüs,

4 Harfli Kelimeler

İsim, Süit, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

İti, Mis, Mit, Sim, Sit, Siz, Süt, Tim, Tiz, Tüm, Üst,

2 Harfli Kelimeler

İm, İs, İt, İz, Mi, Si, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.