ÜMİTLİ (TDK)


1 . Umutlu: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık; fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.
2 . Verim beklenen: "O sene bu civarların en ümitli tarlaları nihayet bire dört verdi."- M. Ş. Esendal.

Ümitli kelimesi baş harfi Ü son harfi İ olan bir kelime. Başında Ü sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi İ . Başı Ü sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİVAR Nedir?


1 . Yöre (I): "Büsbütün aşka geldi. O civar halkınca pek sevilen bir başka şarkıya geçti."- H. Taner.
2 . Dolay.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

NİHAYET Nedir?


1 - Son.
2 - Sonunda.
3 - -den başka bir şey değil.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

SIRF Nedir?


1 . Yalnızca: "Sırf vazife diye yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti."- R. N. Güntekin.
2 . Tümüyle, bütün olarak, büsbütün: "Kâhinliğimin sırf bir tesadüfe dayandığı oy birliği ile kabul edildi."- H. Taner.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFSIZ Nedir?

Yansız: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.

TARLA Nedir?


1 . Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın.
2 . Deniz hayvanlarının çok olduğu yer: "Midye tarlası. İstiridye tarlası."- .

UMUT Nedir?


1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.

UMUTLU Nedir?

Umudu olan, umut besleyen, ümitli: "Bazı defa umutluyuz, bazen umutsuz... Bazı kere de o fena görüyorsa ben iyiye yürüyorum."- R. H. Karay.

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

ÜMİTLİ Nedir?


1 . Umutlu: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık; fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.
2 . Verim beklenen: "O sene bu civarların en ümitli tarlaları nihayet bire dört verdi."- M. Ş. Esendal.

VASITA Nedir?


1 . Araç: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."- Atatürk.
2 . Aracı: "Geçim bakımından da aynı yolu tutanlar vardır; memur kayırmak, mümkünse vasıta olmak suretiyle!"- R. H. Karay.
3 . Aracılık.
4 . Taşıt.

VASITASIZ Nedir?


1 . Araçsız: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.
2 . zarf Doğrudan.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

L M T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ümitli,

5 Harfli Kelimeler

Limit, Mitil,

4 Harfli Kelimeler

İlim, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

İti, Lim, Mil, Mit, Tim, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İt, Mi, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.