ÜMİTLENMEK (TDK)

Umutlanmak: "Ayaklar kımıldandı, kalkacak, yüzünü göreceğim diye ümitlendim."- R. H. Karay.

Ümitlenmek kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi M , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ü sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KIMIL Nedir?

Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek veya yiyerek ekin hastalığına yol açan, vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek (Aelia rostrata).

UMUT Nedir?


1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.

UMUTLANMA Nedir?

Umutlanmak durumu.

UMUTLANMAK Nedir?

Bir şeyin olmasını inançla beklemek, ümitlenmek.

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

E E K L M M N T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ümitlenmek,

9 Harfli Kelimeler

Tümlenmek, Ümitlenme,

8 Harfli Kelimeler

İnletmek, İtlenmek, Tekemmül, Tümlemek, Tümlenme, Ünletmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Emilmek, Entimem, İlenmek, İletken, İletmek, İmlemek, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kenetli, Kütleme, Metelik, Metilen, Mümteni, Nükteli, Teemmül, Tükenme, Tümleme, Tünemek, Ünlemek, Ünletme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elenti, Emekli, Emilme, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İmleme, İnleme, İtenek, Kelime, Kement, Kentli, Kümeli, Lüknet, Melike, Meltem, Memeli, Netlik, Tekmil, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil, Tüneme, Tünmek, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Emlik, Emmek, Enlem, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kitle, Külte, Kütin, Kütle, Liken, Linet, Lümen, Lünet, Melek, Melik, Metil, Metin, Mülki, Mümin, Nemli, Nikel, Nimet, Nitel, Nükte, Tekel, Tekil,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İtme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Kül, Küt, Lim, Lük, Men, Met, Mil, Mim, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin, Tül, Tüm, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.