ÜLTRASON (TDK)

İnsan kulağının alamayacağı nitelikte olan yüksek frekanslı ses titreşimi.

Ültrason kelimesi baş harfi Ü son harfi N olan bir kelime. Başında Ü sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı Ü sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TİTREŞİM Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans.
2 . Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A L N O R S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Lostra, Satürn,

5 Harfli Kelimeler

Lorta, Natür, Onlar, Salon, Salto, Sonar, Sonat, Sonra, Sürat, Tonla, Torna, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Anot, Anüs, Aort, Atol, Laso, Lort, Lota, Nato, Nota, Olta, Onar, Onat, Oral, Oran, Orsa, Orta, Rant, Rast, Rota, Salt, Star, Stor, Tras, Trol, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ant, Art, Ast, Lan, Lor, Lot, Nal, Nar, Nas, Not, Ona, Ons, Ora, Rol, Rot, Sal, San, Sol, Son, Süt, Tal, Tan, Tar, Tas, Tol, Ton, Tor, Tos, Tül, Tün, Tür, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, At, La, Nü, Ol, On, Ot, Ra, Ta, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.