ÜFLENMEK (TDK)

Üfleme işi yapılmak: "Çakır gözleri üflenmiş bir alev gibi parlıyordu."- Ö. Seyfettin.

Üflenmek kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi F , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı Ü sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALEV Nedir?


1 . Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule.
2 . Sıcaklık: "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor."- H. R. Gürpınar.
3 . Kıvılcım.
4 . Aşk ateşi.
5 . Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

ÜFLEME Nedir?

Üflemek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E F K L M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Küflenme, Üflenmek,

7 Harfli Kelimeler

Üflemek, Üflenme, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Künefe, Üfleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Enlem, Fekül, Felek, Kefen, Kefne, Kelem, Kenef, Lümen, Melek, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Feke, Füme, Kefe, Kele, Keme, Kene, Küfe, Küme, Leke, Lenf, Meke, Menü, Mülk, Nemf, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Ekü, Elk, Fek, Fel, Fen, Kel, Kem, Küf, Kül, Lef, Lük, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Fe, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.