Sonunda ü olan 9 harfli 72 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MANTARÖZÜ

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan, kimi bitki gözelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu nedenle gözelerin ölümüne ya da mantar oluşumuna yol açan madde.

DÖKÜNTÜLÜ


1 . Döküntüsü olan: "Ortalıkta yorgan, döşek, sandık, sepet; tıpkı yangından kaçmış ailelerin döküntülü, bıkkın tablosu..."- Ç. Altan.
2 . tıp (***) Deride döküntü ile görülen, döküntü ile beliren (hastalık).

YAŞDÖNÜMÜ


1 - Kadınlarda doğurma yeteneğinin sona ermesi, °menapoz.
2 - Erkeklerde, erbezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek azalması sonucu erkeğin cinsel gücünün azalması, °andropoz.

RUHÇÖZÜMÜ

Kişinin bilinçaltında karmaşa durumunda bulunan ve kendini belli etmeksizin bir takım ruh hastalıklarına, yapı bozukluklarına yolaçan istek, anı ve imgeleri bilinç alanına çekerek zararsız duruma getirme yöntemi.

HOŞGÖRÜLÜ

Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, hoşgörü sahibi, müsamahalı, toleranslı: "Neyse ki Salâh Birsel dünyanın en hoşgörülü, en alçak gönüllü sanatçısı..."- S. İleri.

MEYANKÖKÜ

Fasulyegillerden, tatlı olan toprakaltı bölümleri hekimlikte ve serinletici içkilerin yapımında kullanılan, çok yıllık otsu bir bitki (Glycyrrhiza glabra).

GÜRÜLTÜLÜ


1 . Gürültüsü olan: "Dışarıdaki sofadan kalınlı inceli, gürültülü sesler işitildi."- P. Safa.
2 . Karışık olaylarla dolu: "Gürültülü bir yaşayış."- .

BAŞÖRTÜLÜ

Başını başörtü ile örtmüş olan (kadın): "Beyaz başörtülü hanımlar, hep büyük iyilik yükü taşıyorlar gibi ağır ve yavaştılar."- A. Ş. Hisar.

KARAGÖZCÜ


1 . Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz.
2 . Karagöz oyununda kullanılan boyanmış insan biçimlerini yapıp satan kimse.

TAŞKÖMÜRÜ

Yerbilimsel dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir ışın gücü kazanan bitki taşıllarından oluşan madensel katı yakıt, madenkömürü.

ATATÜRKÇÜ

Atatürkçülük yanlısı, Kemalist: "Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını ... araştırmak, tanıtmak ve yaymak..."- Anayasa.

ÜSTÜNKÖRÜ


1 . İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.
2 . zarf (üstü'nkörü) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma: "Annesiyle bir hafta evvel yaptığı görüşmeyi üstünkörü anlattı."- S. F. Abasıyanık.

ÖKSÜRÜKLÜ


1 . Öksürüğü olan, sürekli öksüren: "Kırmızı fesi kulaklarına kadar geçmiş, bayağı çehreli, yapma tavırlı, sahte öksürüklü bir adam çıktı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Yaşlı ve hasta: "Ekseriyeti öksürüklü ise de henüz rey verecek kadar kolunu oynatabilir."- F. R. Atay.

LİMONKÜFÜ


1 . Yeşile çalan mavi renk: "Yüzü büsbütün küçülmüş, limonküfü bir renk almış."- H. Taner.
2 . sıfat Bu renkte olan.

BALIKGÖZÜ

Ayakkabıların bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takılan maden, kemik gibi sert şeylerden yapılmış halka.

YABANGÜLÜ

Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, parlak kırmızı renkli yemişine kuşburnu denilen bir bitki (Rosa canina).

YÜZÖLÇÜMÜ


1 - Bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçme, °mesaha.
2 - Bu ölçme sonunda ortaya çıkan miktar, °mesahai sathiye.

RUHÖLÇÜMÜ

Ruhsal süreçlerin ölçülmesinde kullanılan, araçları ve yöntemleri gerektiren bir ruhbilim dalı, °psikometri.

BİREYÜSTÜ


1 . Tek bir bireyi aşan.
2 . Genellikle fertlerin çevresini aşan, bireylerin bilincinden bağımsız olan.

YILDÖNÜMÜ

Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün: Evlenme yıldönümü .