Sonunda ü olan 7 harfli 133 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÖĞÜMSÜ

 1. [sıfat] Rengi gök rengini andıran, gök rengine benzeyen

ÜRKÜNTÜ

 1. [isim] Ürkme duygusu, tevahhuş
  • "Işıltılı gözlerinde en ufak bir ürküntü yoktu." (Nezihe Araz)
  • "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor" (Yahya Kemal Beyatlı)

SÜRGÜLÜ

 1. [sıfat] Sürgü kolu olan
  • "Sürgülü kapı. Sürgülü pencere."
 2. Sürgüsü itilmiş, sürgülenmiş olan

SÖĞÜTLÜ

 1. [sıfat] Söğüt ağaçları bulunan (yer)

KÖMÜRLÜ

 1. [sıfat] Birleşiminde kömür olan
 2. Yakıt olarak kömür kullanan
  • "Kömürlü lokomotif. Kömürlü kalorifer."

ÜŞÜTÜCÜ

 1. [isim] Üşümeye yol açan şey
  • "Sabah serinliği âdeta üşütücü..." (Refik Halit Karay)

KÖRÜKLÜ

 1. [sıfat] Körüğü olan
  • "Karşı geçidin ağzında körüklü bir fayton arabası göründü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [isim] Körüklü otobüs

HÖPÜRTÜ

 1. [isim] Höpürdetme biçimi ve tarzı

KIÇÜSTÜ

 1. [zarf] Kıçı yere gelmiş durumda

PÜSÜRLÜ

 1. [sıfat] Püsürü olan, pürüzlü

KAKÜLLÜ
...
ZÜLÜFLÜ

 1. [sıfat] Zülfü olan

GÖRÜŞLÜ

 1. [sıfat] Görüş bulunan

ÖRGÜTÇÜ

 1. [isim] Örgütleme işleriyle uğraşan, bu işlerde yetenekli kimse, teşkilatçı

ŞÜMULLÜ

 1. [sıfat] Kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan, kapsamlı
  • "Eniştemiz için yemek, tabiat, cemiyet ve medeniyetle rabıtaları olan nazik ve şümullü bir meseleydi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

SÖKÜNTÜ

 1. [isim] Sökülen şeyin parçası
 2. Ağaçlık yerden açılan tarla

BARBEKÜ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Izgara et pişirmekte kullanılan, genellikle balkonlarda duvar içerisine gömülmüş ocak
 2. Açık alanda mangal kullanılarak et ve deniz ürünlerini pişirme

GÜBÜRCÜ

 1. [isim] Çöpçü

DÜDÜKÇÜ

 1. [isim] Düdük yapan veya satan kimse

DİZÜSTÜ

 1. [isim] Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi
  • "Yarın yola çıkıyoruz. Dizüstümü yanıma alıyorum. Raporlarım aksamayacak." (Refik Erduran)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü