Sonunda ü olan 7 harfli 133 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖĞÜTLÜ

 1. [sıfat] Söğüt ağaçları bulunan (yer)

ÇÖKÜNTÜ

 1. [isim] Çökme
 2. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz
 3. Suyun dibine çöken şeyler
 4. Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü
 5. Gerileme, kriz, depresyon
  • "Dünya krizi, özellikle de afyon piyasasındaki çöküntü ondan da çok şey götürmüştü." (Tarık Buğra)

TÜTSÜLÜ

 1. [sıfat] Tütsü yapılmış (yer, kimse veya yiyecek)
 2. Bulanık, karışık
  • "Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının / Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kızgın." (Mehmet Akif Ersoy)

TÖRPÜLÜ

 1. [sıfat] Törpülenmiş

GÜNYÜZÜ
...
ÜNSÜZLÜ

 1. [sıfat] İçinde ünsüz harf bulunan (söz)

HÜKÜMLÜ

 1. [sıfat] Ceza hükmü verilmiş, hüküm giymiş, mahkûm

KIÇÜSTÜ

 1. [zarf] Kıçı yere gelmiş durumda

TÖSKÜRÜ

 1. [zarf] Geri geri, gerisin geriye

BAŞÖRTÜ

 1. [isim] Baş örtüsü

HOŞGÖRÜ

 1. [isim] Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
  • "Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TÜRKÜCÜ

 1. [isim] Türkü söyleyen kimse, okuyucu

ÇÖPLÜĞÜ

 1. "her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer" anlamında kullanılan bir söz
  • "Evvelden buraları onların çöplüğü idi." (Ömer Seyfettin)

PÜTÜRLÜ

 1. [sıfat] Pütürü olan, pürüzlü, pürtüklü

YÜZÜSTÜ

 1. [zarf] Yüzü yere gelecek biçimde
  • "Dişçi, kendini yüzüstü bir kanepeye attı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Altı hücreyle cümle kapısının taş kemeri, kalın meşe tahtasından kapı kanatları yüzüstü kaldılar." (Kemal Tahir)
 2. Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda
  • "Evdeki işimi gücümü yüzüstü bıraktım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BÜZGÜLÜ

 1. [sıfat] Büzgüsü olan, büzülerek dikilmiş olan
  • "Büzgüleri gevşetti ve keseyi sağ eliyle altından tutarak..." (Cahit Uçuk)

KÖPÜKLÜ

 1. [sıfat] Köpüğü olan, köpüklenen
  • "Yağsız köpüklü ayranlar içmiş, bulgur pilavı yemişler." (Sait Faik Abasıyanık)

TERÖRCÜ

 1. [isim] Terör yanlısı veya teşvikçisi, terörist

ÖLÇÜNLÜ

 1. [sıfat] Standart

GÜLÜTÇÜ

 1. [isim] Bir skeçte, revüde veya eğlence gösterisinde eklenen sözleri ve durumları hazırlayan kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü