Sonunda ü olan 6 harfli 71 kelime var. Ü harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da başında ü harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜZÜNTÜ

 1. [isim] Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
  • "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim." (Aka Gündüz)
  • "Üzüntü versin diye ara sıra uydurduğu yalanların tesiri altında kalmıştım." (Refik Halit Karay)

ÖĞÜTÇÜ

 1. [isim] Öğüt veren kimse, nasihatçi
 2. Vaiz

SÜZÜCÜ

 1. [sıfat] Süzme özelliği olan

ÜZÜMSÜ

 1. [sıfat] Üzümü andıran, üzüme benzeyen, üzüm gibi

ÜRÜNLÜ

 1. [sıfat] Ürünü olan

GÜDÜCÜ

 1. [isim] Gütme işini yapan kimse
  • "Sonra kendi güdücüsü de istese durduramaz." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Çoban, sığırtmaç

ÜNLÜLÜ

 1. [sıfat] İçinde ünlü harfi bulunan (söz)

ÖŞÜRCÜ

 1. [isim] Öşür alan, toplayan görevli
  • "Öşürcüler, ağnamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler köylerde kuzu gibi namuslu namuslu dolaşırlarmış." (Ömer Seyfettin)

DÜRÜLÜ

 1. [sıfat] Dürülmüş, kıvrılmış

ÖLÜMLÜ

 1. [sıfat] Gelip geçici, kalımsız, fâni
  • "Onu hâlâ hiç olmazsa rüyalarında ölümlülerin sevdiği gibi sevebilir." (Halide Edip Adıvar)
 2. [isim] İnsan

GÖÇÜCÜ

 1. [sıfat] Göçme işini yapan
 2. Mevsimine göre yer değiştiren (hayvan)
 3. Genellikle şiddetli deprem sonrasında ağır hasara uğramış ve yıkılmak üzere olan (bina)
 4. Ölümü yakın olan

ÖRÜNTÜ

 1. [isim] Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi

BLÖFÇÜ

 1. [isim] Blöf yapan kimse

TROLCÜ

 1. [isim] Trol ile balık avlayan kimse

ÖVGÜCÜ

 1. [isim] Birini veya bir şeyi öven kimse
 2. Birini gereği yokken veya aşırı olarak öven kimse

İÇGÖRÜ

 1. [isim] Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği

ÖRGÜCÜ

 1. [isim] Örgü örüp satan kimse

ÜSTÜPÜ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir
  • "Usta ellerinin yağını üstüpüye silerken soruyor." (Zeyyat Selimoğlu)

ÖDÜNCÜ

 1. [isim] Ödün veren, tavizci
  • "Yüze gülücülüğün at oynattığı bir aydınlar ortamında küsebilmek bile insanı ödüncülerden ayıran bir nitelik oluyor." (Haldun Taner)

ÜZGÜLÜ

 1. [sıfat] Üzgü veren, eziyetli

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü