Başında ü olan 322 kelime var. Ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Ülküleştirilmek,

14 Harfli Kelimeler

Ülküleştirilme, Üsluplaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Ülküleştirmek, Ümitlendirmek, Üsluplaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Üçboyutluluk, Üçkağıtçılık, Üleştirilmek, Ülkelerarası, Ülkeseverlik, Ülküleştirme, Ümitlendirme, Üniversiteli, Üstünkörülük, Üzengikemiği, Üzengilenmek, Üzüntüsüzlük,

11 Harfli Kelimeler

Üfürükçülük, Üleştirilme, Üleştirimli, Ültramodern, Ültraviyole, Ürkekleşmek, Ürkütücülük, Üstçavuşluk, Üsteğmenlik, Üstüpülemek, Ütopyacılık, Üzengilemek, Üzengilenme, Üzgünbalığı,

10 Harfli Kelimeler

Üçdüzlemli, Üleştirmek, Ülküdeşlik, Ülküsellik, Ümitlenmek, Ümitsizlik, Ümmetçilik, Üniformalı, Üniversite, Üreticilik, Üretkenlik, Ürkekleşme, Ürküsüzlük, Üslenilmek, Üslupçuluk, Üstelenmek, Üstencilik, Üstünlemek, Üstünyapım, Üstüpüleme, Üstyapısal, Üşengeçlik, Üzengileme, Üzengitaşı,

9 Harfli Kelimeler

Üçboyutlu, Üçkağıtçı, Üçüncülük, Üleşilmek, Üleştirim, Üleştirme, Ülkesever, Ülkücülük, Ültimatom, Ümitleniş, Ümitlenme, Üniversal, Ünlüleşme, Üretilmek, Üretimevi, Üretimlik, Üretimsel, Ürkünçlük, Ürküntülü, Ürpertici, Ürpertili, Ürpertmek, Üstbitken, Üstecilik, Üstelemek, Üsteleniş, Üstelenme, Üsteleyiş, Üstlenmek, Üstünkörü, Ütülenmek, Üzümcülük, Üzüntüsüz,

8 Harfli Kelimeler

Ücretsiz, Üçleşmek, Üflemeli, Üflenmek, Üfürükçü, Üğrünmek, Üleşilme, Ültrason, Üluhiyet, Üniforma, Ünlenmek, Ünletmek, Üretilme, Ürkeklik, Ürkütmek, Ürkütücü, Ürografi, Ürpermek, Üslenmek, Üstalize, Üstatlık, Üstçavuş, Üstdudak, Üsteğmen, Üsteleme, Üstenmek, Üstgeçiş, Üstgeçit, Üstinsan, Üstleniş, Üstlenme, Üstsubay, Üstünlük, Üstüvane, Üstüvani, Ütopyacı, Ütülemek, Ütüleniş, Ütülenme, Üvendire, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Ücretli, Üçkağıt, Üçlemek, Üçteker, Üçüncül, Üflemek, Üflenme, Üfleyiş, Üfürmek, Üğrünme, Üleşmek, Ülküdeş, Ülküsel, Ümitsiz, Ümmetçi, Ümmilik, Ünlemek, Ünleniş, Ünlenme, Ünsiyet, Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürküntü, Ürküsüz, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Ürüşmek, Üslenme, Üslupçu, Üstçene, Üstelik, Üstenci, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Üçetek, Üçleme, Üçüncü, Üçüzlü, Üfleme, Üfürme, Üfürük, Üfürüm, Üleşim, Üleşme, Ülkücü, Ümitli, Ünleme, Üremek, Üreteç, Üretim, Üretiş, Üretme, Üreyiş, Ürkmek, Ürkünç, Ürodel, Ürolog, Ürümek, Ürüşme, Üryani, Üstdil, Üstlük, Üstsüz, Üstten, Üstüne, Üstüpü, Üşeniş, Üşenme, Üşniye, Üşümek, Üşüntü, Üşürme, Üşüşme, Üşütme, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Ücret, Üçgen, Üçgül, Üçler, Üçlük, Üdeba, Üfleç, Üğrüm, Ülger, Ülker, Ülser, Ümera, Ümmet, Ümran, Ünite, Ünlem, Ünsüz, Üreme, Üremi, Üreti, Ürkek, Ürkme, Ürküş, Ürüme, Üryan, Üsküf, Üslup, Üslük, Üstat, Üstel, Üstün, Üşenç, Üşmek, Üşüme, Ütmek, Ütopi, Ütücü, Ütülü, Üzere, Üzeri, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Ücra, Üçer, Üçlü, Üçüz, Üful, Üleş, Ülke, Ülkü, Ümit, Ümmi, Ümük, Ünlü, Ürat, Ürem, Ürkü, Ürün, Üste, Ütme, Üvey, Üvez, Üzgü, Üzme, Üzre, Üzük, Üzüm,

3 Harfli Kelimeler

Üre, Ütü, Üye,

2 Harfli Kelimeler

Üç, Üs, Üs,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜZENGİ

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka: "İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış."- F. R. Atay.

ÜMİTLİ


1 . Umutlu: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık; fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.
2 . Verim beklenen: "O sene bu civarların en ümitli tarlaları nihayet bire dört verdi."- M. Ş. Esendal.

ÜNİFORMA


1 . Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi.
2 . Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi: "Kusursuz asker üniforması içinde zeki ve duygulu bir yüzü vardı."- H. E. Adıvar.

ÜRE


1 . Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde.
2 . Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.

ÜTÜ


1 . Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç.
2 . Bu araçla yapılan iş: "Garsonların yamalı bez ceketleri etüv ve ütü kokuyor."- F. R. Atay.

ÜÇKAĞIT


1 . Oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak bıraktığı, ikisi aynı, biri değişik üç iskambil kâğıdından değişik olanını bulmaya dayanan hileli oyun.
2 . mecaz Hile, düzen, dolap.

ÜFÜRÜKÇÜ

Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığını ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandıran düzenbaz kimse: "Eskiden üfürükçüler vardı, isteyenleri yere yatırıp pestil gibi çiğnerlerdi."- H. R. Gürpınar.

ÜŞÜTMEK


1 . Üşümesine sebep olmak: "Havanın üşütecek kadar serin olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
2 . (nsz) Üşüyüp hasta olmak, soğuk almak.
3 . (nsz), argo Delirmek, aklını yitirmek.

ÜÇLÜK


1 . Basketbolda ceza alanı dışından atılan topun potaya geçirilmesi sonucu kazanılan üç sayı değerindeki atış.
2 . sıfat Üç tanesi bir arada bulunan, üç tane alabilen, üç taneden oluşmuş.

ÜYE


1 . Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza: "İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir."- S. F. Abasıyanık.
2 . anatomi Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.

ÜNİTE


1 . Birlik, birleşmiş olma durumu.
2 . Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim.
3 . Dersin bölümlerinden her biri.
4 . dil bilgisi Birim.

ÜSTÜBEÇ

Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat: "Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu."- H. E. Adıvar.

ÜLSER


1 . Yara.
2 . tıp (***) Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha: "Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç kocakarı ilacı her zaman iyi gelmez."- S. F. Abasıyanık.

ÜSTÜPÜ

Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir: "Usta ellerinin yağını üstüpüye silerken soruyor."- Z. Selimoğlu.

ÜÇÜNCÜL


1 . Organik bir birleşiğin formülünde öbür üç karbon atomuna bağlı olan (karbon atomu), tersiyer.
2 . tıp (***) Bir hastalığın belirli iki devresinden sonra oluşan (belirtiler).

ÜÇGEN


1 . Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles: "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir."- T. Buğra.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

ÜŞÜMEK

Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini duymak: "Üşümüş, donmuş gibi, kaba, nasırlı, pis ellerini karnının üstünde sıkıyordu."- Ö. Seyfettin.

ÜRETMEK


1 . Aynı türden canlıları çoğaltmak: "Tavuk üretmek."- .
2 . Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek: "Petrol üretmek. Çimento üretmek."- .
3 . mecaz Oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek: "Şiir üretmek."- .

ÜLTİMATOM


1 . Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.
2 . Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.

ÜRETİM

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.