ÜÇDÜZLEMLİ (TDK)

İki düzlem kesiştikten sonra üçüncü bir düzlemi eğik olarak kesince ortaya çıkan (açı).

Üçdüzlemli kelimesi baş harfi Ü son harfi İ olan bir kelime. Başında Ü sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı Ü sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZLEM Nedir?


1 . Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.
2 . isim, matematik Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi.
3 . isim, mecaz Ortam: "Böyle bir anlaşma var, hem ulusal hem uluslararası düzlemde sessiz bir anlaşma."- T. Yücel.

EĞİK Nedir?


1 . Dik veya paralel olmayan doğru.
2 . sıfat Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.
3 . sıfat Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan.
4 . sıfat Bükülmüş: "Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı."- Ö. Seyfettin.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KESİŞ Nedir?

Kesmek eylemi ya da biçimi.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

ÜÇÜNCÜ Nedir?

Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen: "Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik."- B. Felek.

D E L L M Z Ç Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Düzülme,

6 Harfli Kelimeler

Düzlem, Üzülme,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çizme, Deizm, Delil, Demli, Dilme, Dizel, Dizem, Dizme, Düzeç, Düzem, Düzme, Elçim, İçlem, İmleç, İzlem, Medüz, Miçel, Milel, Müziç, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Deli, Dize, Düze, Edim, Elçi, Elim, Elli, İçel, İçme, İlçe, İlle, İlme, Lime, Lüle, Mide, Müze, Üçlü, Üçüz, Üzme, Üzüm, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Dem, Dil, Diz, Düz, Edi, İde, İle, Lim, Meç, Mil, Zem, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, El, Em, İç, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Üç, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.