ÖZYETERLİLİK (TDK)

(Bir kimse, bir kurum vb.) Kendi kendine yeterli olma.

Özyeterlilik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

YETERLİ Nedir?


1 . Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.
2 . Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.
3 . Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan: "Yeterli çadırları var mı?"- M. Yesari.

E E K L L R T Y Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yeterlilik,

9 Harfli Kelimeler

Ötekileri, Zilyetlik,

8 Harfli Kelimeler

Eziyetli, Litrelik, Rezillik, Terzilik, Törellik, Yeterlik, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Elitlik, Eltilik, Erillik, İkizler, İlerlek, İlliyet, Özellik, Tekerli, Teyelli, Tezkire, Tezkiye, Yeterli, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Eliyle, Eriyik, Etkili, Etriye, Eyerli, Eziyet, İletki, İyelik, Kirtil, Köleli, Lekeli, Lektör, Leylek, Özelik, Rizeli, Terlik, Terzil, Tezlik, Töreli, Yeleli, Yeltek, Yeröte, Zeyrek, Zillet, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ellik, Erkli, Erlik, Erzel, Etlik, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrite, İtlik, İzlek, Keler, Kelle, Kelli, Keriz, Kerte, Kerti, Kiler, Kilit, Kiliz, Killi, Kiril, Kirli, Kitle, Kizir, Lerze, Leyli, Likit, Likör, Liret, Lirik, Litre, Öreke, Öteki, Özerk, Rekiz, Rezil,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Eyer, Ezel, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İlle, İtki, Kele, Kere, Kete, Kile, Köle, Köre, Kriz, Leke, Liet, Ölet, Örek, Ötre, Öyle, Özek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Ker, Ket, Kez, Kil, Kir, Kit, Kör, Köy, Köz, Ley, Lir, Lök, Öke, Örk, Öte, Öze, Ret, Rey, Tek, Tel, Ter, Tez, Tik, Tiz, Tör, Töz, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, Ey, İl, İt, İz, Ke, Ki, Le, Öz, Re, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.