ÖZTOPAKLAŞIM (TDK)

Herhangi bir bağlayıcı katılmaksızın birleşen maddelerin basınç ya da ısı etkisiyle oluşturdukları yığışım.

Öztopaklaşım kelimesi baş harfi Ö son harfi M olan bir kelime. Başında Ö sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi P , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi I , onikinci harfi M . Başı Ö sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLAYICI Nedir?


1 . Bağlama niteliği olan.
2 . Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: "Ve" bağlayıcı bir edattır.
3 . Uyulması zorunlu: "Anayasanın bağlayıcı hükümleri."- .

BASINÇ Nedir?

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: "Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır."- .

BİRLEŞEN Nedir?

Birbirini kesen, bir noktada kesişen (doğru, yay).

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

KATILMAK Nedir?


1 . Katma işi yapılmak: "Süte su katılmış."- .
2 . Bir topluluğa girmek, iştirak etmek: "Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım."- N. Cumalı.
3 . Ortak olmak, benimsemek: "Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi."- Ç. Altan. katılmak (II) (nsz) Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek: "Babam biraz surat astı, anam katıldı gülmekten."- F. R. Atay.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YIĞIŞ Nedir?

Yığma işi.

YIĞIŞIM Nedir?

Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera.

A A I K L M O P T Z Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Toplaşmak, Tozlaşmak, Zıplatmak, Zıtlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Kaplatış, Kışlatma, Kıtlaşma, Maşatlık, Toplamak, Toplaşık, Toplaşma, Tozlaşma, Zıplamak, Zıplatma, Zıtlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Alışmak, Almaşık, Apaşlık, Apışmak, Aşılmak, Atılmak, Atışmak, Azatlık, Azışmak, Azıtmak, Kapatış, Kapılma, Kapışma, Kaşalot, Katılma, Katışma, Katmalı, Kazılma, Kazıtma, Kışlama, Kıtlama, Koşaltı, Kotlama, Maşalık, Mozalak, Okşatma, Otlamak, Paşalık, Şapkalı, Takılma, Takışma, Taşaklı, Taşımak, Tıklama, Topalak, Toplama, Zıplama,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Apışak, Apışma, Aşılma, Atalık, Atılma, Atışma, Atomal, Azalış, Azaplı, Azatlı, Azışma, Azıtma, Iklama, Kaloma, Kamalı, Kapalı, Kaplam, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Kozalı, Laktaz, Laktoz, Maaşlı, Maltız, Maltoz, Maşalı, Matkap, Matlık, Oklama, Okşama, Olamaz, Otamak, Otlama,

5 Harfli Kelimeler

Akmaz, Akşam, Aktaş, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Aptal, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Itlak, Kalım, Kalıp, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Kapış, Kaplı, Kapma, Kaşlı, Katım, Katlı, Katma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kıpma, Kışla, Kıtal, Kızma, Klapa, Kolza,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Alto, Amal, Apak, Apaş, Apaz, Apış, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Aşoz, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Atol, Atom, Azap, Azat, Azık, Azış, Azma, Azol, Azot,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Aza, Azı, Kal, Kam, Kap, Kaş, Kat, Kaz, Kıl, Kış, Kıt, Kız, Kol, Kom, Kot, Koz, Köz, Lak, Lam, Lap, Laz, Lok, Lop, Loş, Lot, Lök, Löp, Mal, Maş, Mat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, Az, La, Ok, Ol, Om, Ot, Öz, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.