ÖZSEVERLİK (TDK)

Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm.

Özseverlik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BAĞLILIK Nedir?


1 . Bağlı olma durumu, merbutiyet.
2 . Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat: "Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz."- Anayasa.
3 . biyoloji Bağlılaşım.

BEDENSEL Nedir?

Bedenle ilgili, bedenî.

BENLİ Nedir?

Ben (I) bulunan: "Tılsımı çözmek için kadının sırtı benli olmalı imiş."- S. F. Abasıyanık.

HAYRANLIK Nedir?


1 . Hayran olma durumu.
2 . mecaz Tutku, aşırı istek: "Gençliğin, hiç olmazsa gençliğin ruhundan bu mal, bu süs, bu lüks hayranlığını sökelim."- P. Safa.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

NARSİSİZM Nedir?

Özseverlik.

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

E E K L R S V Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Özseverlik,

8 Harfli Kelimeler

Severlik,

7 Harfli Kelimeler

Erselik, Kereviz, Kölesiz, Lekesiz, Özsever, Sekizer, Siverek,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Erksiz, İskele, Keseli, Kevser, Kösele, Levrek, Özelik, Özveri, Revize, Vesile, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ekser, Eksiz, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzel, Esire, Eskil, Eskiz, Eslek, Esrik, Evlek, Evlik, Evrik, Evsel, Evsiz, İzlek, Keler, Keles, Keres, Keriz, Kesel, Keser, Kesir, Kesre, Kevel, Kiler, Kirve, Kisve, Lerze, Likör, Öreke, Özerk, Özsel, Rekiz, Rezil, Sekel, Sekil, Sekiz,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Evli, Evre, Ezel, Ezik, İlke, Kele, Kere, Kese, Kile, Kils, Köle, Köre, Köse, Kriz, Leke, Lise, Ökse, Örek, Özek, Özel, Reel, Reis, Reze, Risk, Rize, Röle, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Kez, Kil, Kir, Kör, Kös, Köz, Lir, Lök, Lös, Öke, Örk, Örs, Öze, Sek, Sel, Ser, Sik, Siz, Ski, Sör, Söz, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Ev, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Öz, Re, Se, Si, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.