ÖZODUNU (TDK)

Odunun iç bölümü.

Özodunu kelimesi baş harfi Ö son harfi U olan bir kelime. Başında Ö sonunda U olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi O , dördüncü harfi D , beşinci harfi U , altıncı harfi N , yedinci harfi U . Başı Ö sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

D N O U U Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Odun, Uzun,

3 Harfli Kelimeler

Don, Doz, Dun, Uzo,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, On, Öd, Ön, Öz, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.