ÖZLEŞTİRMECİ (TDK)

Özleştirmecilik yanlısı olan kimse, tasfiyeci, pürist.

Özleştirmeci kelimesi baş harfi Ö son harfi İ olan bir kelime. Başında Ö sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı Ö sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZLEŞTİRMECİLİK Nedir?

Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma, tasfiyecilik, pürizm: "O gün bugün Türkiye'de ilericilik, dil devrimini özleştirmecilik diye alıp Türkçenin anlaşılmaz hâle düşmesini savunmak sayılır."- A. İlhan.

TASFİYE Nedir?


1 . Arıtma, ayıklama, temizleme.
2 . dil bilimi Özleştirme: "Dilde tasfiye."- .
3 . ticaret Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb. sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon.
4 . mecaz Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.

TASFİYECİ Nedir?


1 . Herhangi bir toplumsal olgudan yabancı ögelerin ayıklanması taraftarı olan kimse.
2 . dil bilimi Özleştirmeci.

YANLI Nedir?

Yandaş.

C E E L M R T Z Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Özleştirmeci,

10 Harfli Kelimeler

Özleştirme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirim, İşletmeci,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Erişilme, Eritilme, İletişme, İrileşme, İşlemeci, Tizleşme,

7 Harfli Kelimeler

Emziriş, Eştirme, Ezilmiş, İşlemci, İşletme, İtleşme, İzletme, Örtmece, Özleşme, Özletme, Remilci, Rezilce, Şeritli, Şömizli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cezire, Cömert, Erimez, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Eziliş, Ezilme, İletim, İletiş, İletme, İlişme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, İzleme, Lirizm, Mezeci, Ömerli, Özleme, Rizeli, Şiirce, Tereci, Terzil, Teşmil, Teşrii, Tilmiz, Töreci, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cemre, Cezir, Cimri, Cirim, Cirit, Cizre, Elzem, Emici, Erciş, Erime, Ermiş, Erzel, Eşlem, Ezici, İleri, İleti, İmece, İrice, İrite, İşeme, İşlem, İşret, İzlem, İzmir, Lerze, Limit, Liret, Litre, Melce, Meleş, Melez, Merci, Meret, Metil, Metre, Mitil, Ölmez, Örtme, Özeme,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ecir, Elci, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Erce, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezme, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, İzci, Lice, Liet, Lime, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Eti, İle, İri, İti, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Öte, Öze, Ret, Şem, Şer, Şet, Şii, Tel, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Tör, Töz, Zem, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Le, Me, Mi, Öz, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.