ÖZKANATÇIK (TDK)

Uçağın kalkışını, dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla gövdenin ön tarafına yerleştirilmiş küçük kanat.

Özkanatçık kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

KALKIŞ Nedir?

Kalkma işi.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

KOLAYLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Kolay bir duruma getirmek, güçlükleri ortadan kaldırmak: "Tatbikatınızı kolaylaştıracak bir kitap herhâlde."- E. İ. Benice.
2 . Bir işi sonuna yaklaştırmak.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

TARAFINA Nedir?

ona.

A A I K K N T Z Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kanatçık,

7 Harfli Kelimeler

Açıktan, Takınak,

6 Harfli Kelimeler

Çatkın, Kaçkın, Kakınç, Kantçı, Kazanç, Natıka, Tankçı, Tıknaz,

5 Harfli Kelimeler

Anzak, Çakın, Çanak, Çanta, Çatak, Çatık, Çatkı, Çıkak, Çıkan, Çıtak, Kaçak, Kaçık, Kaçta, Kakaç, Kakıç, Kanat, Kanık, Kanıt, Kanka, Katık, Katkı, Kazak, Kazan, Kazık, Kızak, Kızan, Nakız, Tanık, Tıkaç, Tınaz, Zanka,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akın, Anaç, Anık, Anıt, Anız, Anka, Atak, Atçı, Atık, Atkı, Azat, Azık, Çakı, Çatı, Çıta, Kaça, Kaçı, Kaka, Kana, Kanı, Kant, Katı, Kaza, Kazı, Kına, Kıta, Naat, Taka, Takı, Tanı, Tank, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ana, Anı, Ant, Ata, Aza, Azı, Çak, Çan, Çat, Çın, Çıt, Çöz, Kaç, Kak, Kan, Kat, Kaz, Kıç, Kın, Kıt, Kız, Kök, Köz, Naz, Taç, Tak, Tan, Tık, Tın, Töz, Zaç, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, At, Az, Öç, Ön, Öz, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.