ÖZİYONLAŞMA (TDK)

Dış etken olmaksızın bir atom ya da molekülün iyonlaşması.

Öziyonlaşma kelimesi baş harfi Ö son harfi A olan bir kelime. Başında Ö sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı Ö sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

ETKEN Nedir?


1 . Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.
3 . dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: "Kırmak, bilmek etken fiillerdir."- .

İYON Nedir?

Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

İYONLAŞMA Nedir?

Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması, iyonlanma.

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

A A L M N O Y Z Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İyonlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Yozlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Anomali, Manolya, Oylanma, Oylaşma, Oynaşma,

6 Harfli Kelimeler

Alayiş, Amazon, Amilaz, Analiz, Aşiyan, Azonal, Milyon, Mizana, Olamaz, Onaşma, Oylama, Oynama, Şamani, Yalman, Yazman,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Almaş, Alyan, Alyon, Anlam, Aşina, Aymaz, Aynaz, Azami, Azman, İlzam, İnzal, Liman, Limon, Liyan, Malaz, Malya, Mania, Mayna, Miyaz, Mizan, Namaz, Nazal, Nazil, Niyaz, Nizam, Olmaz, Onama, Oynaş, Şaman, Şamil, Şayan, Şayia, Şimal, Şömiz, Yalan, Yalaz, Yaman, Yanal, Yanma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alaz, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Anal, Anam, Anma, Aşma, Aşoz, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayaz, Ayin, Ayla, Ayma, Ayna, Ayni, Ayol, Azil, Azim, Azma, Azol, İlam, İlan, İmal, İman, İmla, İmza, İnal, İnam, İnşa, İyon, İzam, İzan,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Alo, Ama, Ana, Ani, Aya, Ayn, Aza, İla, İma, Lam, Lan, Laz, Lim, Loş, Mai, Mal, Maş, Mil, Nal, Nam, Naz, Nim, Niş, Nom, Oma, Ona, Oya, Şal, Şan, Şaz, Şia, Şom, Yal, Yan, Yaş, Yaz, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Aş, Ay, Az, İl, İm, İn, İş, İz, La, Mi, Ol, Om, On, Oy, Ön, Öz, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.