ÖZGECİL (TDK)

Özgeci tutumu olan: "Kadın erkeğe göre daha özgecil, sevmeye daha uygun bir yapıdadır."- O. Hançerlioğlu.

Özgecil kelimesi baş harfi Ö son harfi L olan bir kelime. Başında Ö sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı Ö sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HANÇER Nedir?

Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGE Nedir?

Başka: "Güzel sever diye isnat ederler / Benim haktan özge sevdiğim mi var?"- Karacaoğlan.

ÖZGECİ Nedir?

Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse), diğerkâm.

ÖZGECİL Nedir?

Özgeci tutumu olan: "Kadın erkeğe göre daha özgecil, sevmeye daha uygun bir yapıdadır."- O. Hançerlioğlu.

SEVME Nedir?

Sevmek işi.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

C E G L Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Özgecil,

6 Harfli Kelimeler

Gözeli, Özgeci,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Elci, Ezgi, Gezi, Göce, Göle, Göze, Lice, Özel, Özge, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Gez, Giz, Göl, Göz, İle, Lig, Öge, Öze, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Ge, İl, İz, Le, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.