ÖZGÜVEN (TDK)

İnsanın kendine güvenme duygusu.

Özgüven kelimesi baş harfi Ö son harfi N olan bir kelime. Başında Ö sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı Ö sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

GÜVENME Nedir?

Güvenmek işi.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

E G N V Z Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Güven, Güvez, Özgün,

4 Harfli Kelimeler

Göze, Güve, Nüve, Övgü, Özen, Özge, Özgü, Özne, Üvez,

3 Harfli Kelimeler

Gen, Gez, Gön, Göz, Gün, Güz, Nev, Öge, Öze, Zen,

2 Harfli Kelimeler

En, Ev, Ge, Ne, Nü, Ön, Öz, Ün, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.