Özgürleştirmek

  1. [-i] Özgür olmasını sağlamak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Özgürleştirmek kelimesi baş harfi ö son harfi k olan bir kelime.Başında ö sonunda k olan kelimenin birinci harfi ö , ikinci harfi z , üçüncü harfi g , dördüncü harfi ü , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı ö sonu k olan 14 harfli kelime.

E E G K L M R R T Z Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ÖZGÜRLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

ÖZGÜRLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

GÜRLEŞTİRMEK

11 Harfli Kelimeler

GÜREŞTİRMEK, GÜRLEŞTİRME, KÖRLEŞTİRME, ÖRGÜTLEŞMEK, ÖZGÜRLEŞMEK, ÖZLEŞTİRMEK

10 Harfli Kelimeler

GÖZETİLMEK, GÜREŞİLMEK, GÜREŞTİRME, ÖRGÜTLEMEK, ÖRGÜTLEŞME, ÖZGÜRLEŞME, ÖZLEŞTİRME, ÜLEŞTİRMEK

9 Harfli Kelimeler

GİZLETMEK, GÖRMEZLİK, GÖZETİLME, GÖZLETMEK, GÜREŞİLME, GÜRLEŞMEK, KÖTÜLEŞME, ÖRGÜLEMEK, ÖRGÜTLEME, ÖZGÜLEMEK, TİZLEŞMEK, TÜRKLEŞME, ÜLEŞTİRME, ÜRETİLMEK

8 Harfli Kelimeler

ELEŞKİRT, ERGİTMEK, ERGÜRMEK, EŞTİRMEK, GELİŞMEK, GERİLMEK, GETİRMEK, GEZİLMEK, GİZLEMEK, GİZLETME, GÖLERMEK, GÖRKEMLİ, GÖRÜLMEK, GÖRÜŞMEK, GÖTÜRMEK, GÖZETMEK, GÖZLEMEK, GÖZLETME, GÜREŞMEK, GÜRLEMEK, GÜRLEŞME, GÜZLEMEK, İŞLETMEK, İTLEŞMEK, İZLETMEK, KERTERİZ, KERTİLME, KİRLETME, KÖRELTME, KÖRLEŞME, KÖRLETİŞ, KÖRLETME, KÖTÜLEME, KÖZLEŞME, KÜTLEŞME, METRELİK, MÜŞTEREK, ÖRGÜLEME, ÖRTÜLMEK, ÖRTÜŞMEK

7 Harfli Kelimeler

EKŞİTME, EKTİRME, ERGİMEK, ERGİTME, ERGÜRME, ERİŞMEK, ERİTMEK, EŞİLMEK, EŞTİRME, EZİLMEK, GELİŞME, GEREKLİ, GERELTİ, GERİLEK, GERİLME, GETİRME, GEZİLME, GİZLEME, GÖLERME, GÖRELİK, GÖRÜLME, GÖRÜŞME, GÖTÜRME, GÖZEMEK, GÖZETİM, GÖZETİŞ, GÖZETME, GÖZLEME, GÖZÜKME, GÜREŞME, GÜRLEME, GÜZELİM, GÜZEŞTE, GÜZLEME, İLETMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTLEŞME, İZLEMEK

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKŞİME, EMEKLİ, ERGİME, ERİMEK, ERİMEZ, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, EŞİLME, ETKİME, EZİLME, GELMEK, GEMLİK, GERMEK, GERZEK, GEZLİK, GEZMEK, GİRMEK, GİTMEK, GÖMLEK, GÖRELE, GÖRELİ, GÖRKEM, GÖRKLÜ, GÖRMEK, GÖRMEZ, GÖRMÜŞ, GÖZELİ, GÖZEME, GÖZLEM, GÖZLÜK, GÜLMEK, GÜRLEK, GÜTMEK, GÜZLEK, İLETME, İLKGÜZ, İŞEMEK, İŞETME

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKÜRİ, ELMEK, ELZEM, EMLİK, EMZİK, ERİME, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, ERZEL, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, EZELİ, EZMEK, GELİR, GELİŞ, GELME, GEMRE, GEREK, GERİM, GERİŞ, GERİZ, GERME, GERZE, GEZİŞ, GEZME, GİRME, GİTME, GİZEM, GÖLEK, GÖLET, GÖLÜK, GÖMÜK

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERGİ, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, EZEL, EZGİ

3 Harfli Kelimeler

EGE, EKE, EKÜ, ELK, ERG, ERK, ETİ, GEM, GEZ, GİZ, GÖK, GÖL, GÖT, GÖZ, GRİ, GÜL, GÜM, GÜR, GÜZ, İLE, İLK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KEZ, KİL, KİM, KİR, KİT, KÖR, KÖZ, KÜL, KÜR, KÜT, LEŞ, LİG, LİM, LİR

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, GE, İL, İM, İŞ, İT, İZ, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, ÖZ, RE, ŞE, TE, Tİ, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.