ÖZGÜRLEŞTİRMEK (TDK)

Özgür olmasını sağlamak.

Özgürleştirmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÖZGÜR Nedir?


1 . Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür: "Muallim Naci'den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar."- S. Birsel.
2 . Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke).
3 . Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan.
4 . Tutuklu olmayan, hür.
5 . Başkasının kölesi olmayan, hür.
6 . Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen: "Özgür basın. Özgür girişim."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

E E G K L M R R T Z Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Özgürleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Özgürleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Gürleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Güreştirmek, Gürleştirme, Körleştirme, Örgütleşmek, Özgürleşmek, Özleştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Gözetilmek, Güreşilmek, Güreştirme, Örgütlemek, Örgütleşme, Özgürleşme, Özleştirme, Üleştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Gizletmek, Görmezlik, Gözetilme, Gözletmek, Güreşilme, Gürleşmek, Kötüleşme, Örgülemek, Örgütleme, Özgülemek, Tizleşmek, Türkleşme, Üleştirme, Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Ergitmek, Ergürmek, Eştirmek, Gelişmek, Gerilmek, Getirmek, Gezilmek, Gizlemek, Gizletme, Gölermek, Görkemli, Görülmek, Görüşmek, Götürmek, Gözetmek, Gözlemek, Gözletme, Güreşmek, Gürlemek, Gürleşme, Güzlemek, İşletmek, İtleşmek, İzletmek, Kerteriz, Kertilme, Kirletme, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Kötüleme, Közleşme, Kütleşme, Metrelik, Müşterek, Örgüleme, Örtülmek, Örtüşmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Ergimek, Ergitme, Ergürme, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eştirme, Ezilmek, Gelişme, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Gerilme, Getirme, Gezilme, Gizleme, Gölerme, Görelik, Görülme, Görüşme, Götürme, Gözemek, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleme, Gözükme, Güreşme, Gürleme, Güzelim, Güzeşte, Güzleme, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, İzlemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Ergime, Erimek, Erimez, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Etkime, Ezilme, Gelmek, Gemlik, Germek, Gerzek, Gezlik, Gezmek, Girmek, Gitmek, Gömlek, Görele, Göreli, Görkem, Görklü, Görmek, Görmez, Görmüş, Gözeli, Gözeme, Gözlem, Gözlük, Gülmek, Gürlek, Gütmek, Güzlek, İletme, İlkgüz, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eküri, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Geriz, Germe, Gerze, Geziş, Gezme, Girme, Gitme, Gizem, Gölek, Gölet, Gölük, Gömük, Gömüş,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezgi,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gez, Giz, Gök, Göl, Göt, Göz, Gri, Gül, Güm, Gür, Güz, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Köz, Kül, Kür, Küt, Leş, Lig, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Öz, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.