ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK (TDK)

Özgürlükçü olma durumu.

Özgürlükçülük kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi L , onikinci harfi Ü , onüçüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ÖZGÜRLÜKÇÜ Nedir?

Özgürlük yanlısı olan.

G K K L L R Z Ç Ö Ü Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Özgürlükçülük,

11 Harfli Kelimeler

Gözlükçülük,

10 Harfli Kelimeler

Özgürlükçü,

8 Harfli Kelimeler

Çürüklük, Gözlükçü, Gözlüklü, Güçlülük, Özgüllük, Özgürlük,

7 Harfli Kelimeler

Çürüklü, Körükçü, Körüklü, Öküzlük, Ölçülük, Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Çöllük, Gökçül, Göllük, Görklü, Gözlük, Güçlük, Güllük, Gürlük, Güzlük, Körlük, Küllük, Kürkçü, Kürklü, Ölçülü, Ölülük, Örgülü, Özürlü, Üçüzlü, Ürkülü, Üzgülü,

5 Harfli Kelimeler

Çökük, Çörkü, Çözgü, Çözük, Çükür, Çürük, Göçük, Gölük, Gözlü, Güçlü, Güllü, Gülük, Kökçü, Köklü, Kölük, Körük, Küçük, Küllü, Örülü, Özgül, Özgür, Özlük, Üçgül, Üçlük, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Görk, Görü, Gürz, Klüz, Kürk, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Örgü, Örük, Özgü, Özlü, Özür, Üçlü, Üçüz, Ülkü, Ürkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöz, Çük, Göç, Gök, Göl, Göz, Güç, Gül, Gür, Güz, Kök, Kör, Köz, Kül, Kür, Lök, Lük, Ölü, Örk, Örü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Öz, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.