ÖZGÜRCE (TDK)

Özgür bir biçimde, özgürcesine.

Özgürce kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı Ö sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

ÖZGÜR Nedir?


1 . Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür: "Muallim Naci'den önceki çevirmenler de çok özgür bir çeviriden yanadırlar."- S. Birsel.
2 . Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke).
3 . Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan.
4 . Tutuklu olmayan, hür.
5 . Başkasının kölesi olmayan, hür.
6 . Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen: "Özgür basın. Özgür girişim."- .

ÖZGÜRCE Nedir?

Özgür bir biçimde, özgürcesine.

C E G R Z Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Özgürce,

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözer, Özgür,

4 Harfli Kelimeler

Göce, Göre, Görü, Göze, Güce, Güre, Gürz, Örge, Örgü, Özge, Özgü, Özür, Üzre,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cüz, Erg, Gez, Göz, Gür, Güz, Öcü, Öge, Örü, Öze, Üre, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Er, Ge, Öz, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.