ÖZERKLEŞTİRMEK (TDK)

Özerk duruma getirmek, özerklik vermek.

Özerkleştirmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

ÖZERK Nedir?

Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom.

ÖZERKLİK Nedir?


1 . Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi: "Bilimsel özerklik. Üniversite özerkliği."- .
2 . felsefe Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması, yad erklik karşıtı: "Bu bayrak onun bir çeşit kendine güven ve özerklik bayrağıdır sanki."- H. Taner.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E E E K K L M R R T Z Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Özerkleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Özerkleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Körleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Kökleştirme, Körleştirme, Özerkleşmek, Özleştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Etkileşmek, Kertikleme, Özerkleşme, Özleştirme, Şeritlemek, Tökezlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eklektizm, Eleştirme, Erketelik, Eşitlemek, Etkilemek, Etkileşme, İteklemek, Kertilmek, Keşikleme, Kirletmek, Köreltmek, Körleşmek, Körletmek, Köşekleme, Köşelemek, Közleşmek, Özetlemek, Rekzetmek, Şeritleme, Tekleşmek, Tezleşmek, Tirelemek, Tizleşmek, Tökezleme, Zikretmek,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, İzletmek, Kemerlik, Kemrelik, Kerteriz, Kertilme, Keşlemek, Kirletme, Kitlemek, Kökertme, Kökleşme, Körelmek, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Köşeleme, Közlemek, Közleşme, Metrelik, Örklemek, Ötelemek, Özerklik, Özetleme, Özleşmek, Özletmek, Rekzetme, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Ezilmek, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, İzlemek, İzletme, Kekleme, Kemerli, Kertmek, Keşleme, Kökleme, Köreliş, Körelme, Köşelik, Közleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Mezelik, Örkleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Eletme, Elezer, Emekli, Erimek, Erimez, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, Ezilme, İletme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, İzleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kemere, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kökteş, Köreşe, Köşeli, Köşker, Kriket, Kriter, Lektör,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Ezmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, İzlek, İzlem, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezik, Ezme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kez, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Kök, Kör, Köz, Leş, Lim, Lir, Lök, Met, Mil, Mir, Mit, Öke, Örk, Öte, Öze, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Öz, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.