Özerkleştirmek

  1. [-i] Özerk duruma getirmek, özerklik vermek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Özerkleştirmek kelimesi baş harfi ö son harfi k olan bir kelime.Başında ö sonunda k olan kelimenin birinci harfi ö , ikinci harfi z , üçüncü harfi e , dördüncü harfi r , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı ö sonu k olan 14 harfli kelime.

E E E K K L M R R T Z Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ÖZERKLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

ÖZERKLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

KÖRLEŞTİRMEK

11 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRMEK, KÖKLEŞTİRME, KÖRLEŞTİRME, ÖZERKLEŞMEK, ÖZLEŞTİRMEK

10 Harfli Kelimeler

EKLEŞTİRME, ELEŞTİRMEK, ETKİLEŞMEK, KERTİKLEME, ÖZERKLEŞME, ÖZLEŞTİRME, ŞERİTLEMEK, TÖKEZLEMEK

9 Harfli Kelimeler

EKLEKTİZM, ELEŞTİRME, ERKETELİK, EŞİTLEMEK, ETKİLEMEK, ETKİLEŞME, İTEKLEMEK, KERTİLMEK, KEŞİKLEME, KİRLETMEK, KÖRELTMEK, KÖRLEŞMEK, KÖRLETMEK, KÖŞEKLEME, KÖŞELEMEK, KÖZLEŞMEK, ÖZETLEMEK, REKZETMEK, ŞERİTLEME, TEKLEŞMEK, TEZLEŞMEK, TİRELEMEK, TİZLEŞMEK, TÖKEZLEME, ZİKRETMEK

8 Harfli Kelimeler

EKLEŞMEK, EKLETMEK, EKŞİTMEK, EKTİRMEK, ELEKTRİK, ELEŞKİRT, EŞİTLEME, EŞTİRMEK, ETKİLEME, İŞLETMEK, İTEKLEME, İTELEMEK, İTLEŞMEK, İZLETMEK, KEMERLİK, KEMRELİK, KERTERİZ, KERTİLME, KEŞLEMEK, KİRLETME, KİTLEMEK, KÖKERTME, KÖKLEŞME, KÖRELMEK, KÖRELTME, KÖRLEŞME, KÖRLETİŞ, KÖRLETME, KÖŞELEME, KÖZLEMEK, KÖZLEŞME, METRELİK, ÖRKLEMEK, ÖTELEMEK, ÖZERKLİK, ÖZETLEME, ÖZLEŞMEK, ÖZLETMEK, REKZETME, ŞEKERLİK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKLEMEK, EKLEŞME, EKLETME, EKŞİMEK, EKŞİTME, EKTİRME, ELETMEK, ERİŞMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, EŞEKLİK, EŞİLMEK, EŞLEMEK, EŞTİRME, ETEKLİK, ETKİMEK, EZİLMEK, İLETMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTELEME, İTLEŞME, İZLEMEK, İZLETME, KEKLEME, KEMERLİ, KERTMEK, KEŞLEME, KÖKLEME, KÖRELİŞ, KÖRELME, KÖŞELİK, KÖZLEME, MERKEZİ, MERTLİK, MEŞELİK, METELİK, MEZELİK

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKLEME, EKŞİME, ELEMEK, ELETME, ELEZER, EMEKLİ, ERİMEK, ERİMEZ, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, ERKETE, EŞELEK, EŞİLME, EŞLEME, ETKİME, EZİLME, İLETME, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞLEME, İZLEME, KEKEME, KELEME, KELİME, KELKİT, KEMERE, KEMLİK, KERİME, KERTİK, KERTME, KÖKTEŞ, KÖREŞE, KÖŞELİ, KÖŞKER, KRİKET, KRİTER, LEKTÖR

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, ELEME, ELMEK, ELZEM, EMLİK, EMZİK, ERİME, ERKEK, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, ERZEL, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, EZELİ, EZMEK, İLMEK, İMLEK, İRKME, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, İŞRET, İTMEK, İZLEK, İZLEM, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELEŞ, KELİK, KEMER

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, EZEL, EZİK, EZME

3 Harfli Kelimeler

EKE, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KEZ, KİK, KİL, KİM, KİR, KİT, KÖK, KÖR, KÖZ, LEŞ, LİM, LİR, LÖK, MET, MİL, MİR, MİT, ÖKE, ÖRK, ÖTE, ÖZE, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, TEK, TEL

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, İL, İM, İŞ, İT, İZ, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, ÖZ, RE, ŞE, TE, Tİ, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.