ÖZENTİCİLİK (TDK)

Özentici olma durumu.

Özenticilik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ÖZENTİCİ Nedir?

Birine veya bir şeye benzemeye çalışan.

C E K L N T Z Ö İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Özenticilik,

8 Harfli Kelimeler

Ezicilik, Özentici, Özentili,

7 Harfli Kelimeler

Etkinci, İkincil, İletici, İncelik, İzcilik, Nicelik, Nitelik, Öncelik, Özlenti, Öznelci,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekinci, Ekinti, Etkili, Ezinti, İkinci, İkizce, İkizli, İletki, İlinek, İlinti, İlkeci, İlkten, İnilti, İzinli, Kentli, Köleci, Netlik, Önceki, Özelik, Özenci, Özenli, Özenti, Telcik, Telkin, Tenkil, Tenzil, Tezlik,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Etkin, Etlik, Etnik, Ezici, İkici, İkili, İleti, İlkin, İncik, İncil, İtici, İtlik, İzlek, İznik, Kilit, Kiliz, Kinci, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nicel, Nikel, Nitel, Öncel, Öteki, Özeni, Öznel, Tecil, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tezli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Cönk, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İken, İkiz, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İtki, İzci, İzin, Kent, Kile, Köle, Lice, Liet, Link, Neci, Nezt, Nice, Nite,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Köz, Lök, Net, Öke, Öte, Öze, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz, Töz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Öz, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.