ÖZENİLMEK (TDK)

Bir şeye özenti duyulmak: "Böyle şeye özenilir mi?"- .

Özenilmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYULMAK Nedir?

Duyma işine konu olmak: "Arada bir, küçük dalgaların kâh gülüştükleri, kâh ağlaştıkları duyulur."- A. Ş. Hisar.

ÖZEN Nedir?

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam: "Yenisini onlar özenle bileğime geçirdiler."- H. Taner.

ÖZENTİ Nedir?

Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası: "Taklit ve özenti devri en çok bizde sürmüştür."- F. R. Atay.

E E K L M N Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Özenilmek,

8 Harfli Kelimeler

İzlenmek, Özenilme, Özlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Ezilmek, İlenmek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Kölemen, Közleme, Menzile, Mezelik, Önlemek, Özenmek, Özlemek, Özlenme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Ezilme, İlenme, İnleme, İzleme, Kelime, Melike, Menzil, Önemli, Önleme, Özelik, Özemek, Özenli, Özenme, Özleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Enlem, Enzim, Ezine, Ezmek, İlmek, İmlek, İnmek, İzlek, İzlem, Kelem, Liken, Melek, Melez, Melik, Nemli, Nezle, Nikel, Ölmek, Ölmez, Öneze, Önlem, Özeme, Özeni, Özlem, Öznel, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Köle, Leke, Lime, Link, Meke, Meni, Meze, Mine, Mink, Ölme, Önel,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Köz, Lim, Lök, Men, Mil, Nem, Nim, Öke, Öze, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.