ÖZELEŞTİRİ (TDK)

Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, °otokritik.

Özeleştiri kelimesi baş harfi Ö son harfi İ olan bir kelime. Başında Ö sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ . Başı Ö sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

E E L R T Z Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri,

7 Harfli Kelimeler

Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Erişte, Eritiş, Eziliş, İletiş, Rizeli, Terzil, Teşrii, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Erzel, İleri, İleti, İrite, İşret, Lerze, Liret, Litre, Reşit, Rezil, Şerit, Şilte, Terli, Terzi, Teşri, Tezli, Tiriz, Tirle, Tirşe, Törel, Tözel,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Eril, Eriş, Erte, Eşit, Eşli, Eter, Etil, Etli, Ezel, İşli, İşte, İtiş, Liet, Ölet, Ötre, Özel, Özet, Reel, Reze, Rize, Röle, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Tere, Tire, Töre, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, Leş, Lir, Öte, Öze, Ret, Şer, Şet, Şii, Tel, Ter, Tez, Tiz, Tör, Töz, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, İz, Le, Öz, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.