ÖZDONATIM (TDK)

Bir işletmenin kendi donatım malları.

Özdonatım kelimesi baş harfi Ö son harfi M olan bir kelime. Başında Ö sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi D , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M . Başı Ö sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DONATIM Nedir?


1 . Donatma, teçhiz.
2 . Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.
3 . Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

İŞLETMEN Nedir?

Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse, operatör.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

A D I M N O T Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Donatım,

6 Harfli Kelimeler

Dızman, Donatı,

5 Harfli Kelimeler

Andız, Donam, Donma, Mantı, Manto, Mazot, Monat, Nazım, Notam, Tadım, Tanım, Tınaz, Tınma, Tozan,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Anıt, Anız, Anot, Atım, Atom, Azot, Mano, Mazı, Moda, Mont, Nato, Nota, Onat, Onma, Ozan, Tanı, Tazı, Zatı, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ant, Azı, Dam, Daz, Don, Doz, Mat, Nam, Naz, Nom, Not, Oda, Oma, Ona, Tam, Tan, Tın, Ton, Toz, Töz, Zam, Zan, Zat, Zıt, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, At, Az, Do, Od, Om, On, Ot, Öd, Ön, Öz, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.