ÖZDEKÇİLİK (TDK)

Maddecilik.

Özdekçilik kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MADDECİ Nedir?


1 . Para, mal vb.ne çok önem veren kimse.
2 . sıfat, felsefe Maddecilikten yana olan (kimse veya görüş), özdekçi, materyalist: "Filozof bu somut, bu maddeci görüşten sıyıramıyor kendini."- A. Erhat.

MADDECİLİK Nedir?


1 . Para, mal vb.ne çok önem verme.
2 . felsefe Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, özdekçilik, materyalizm.

D E K K L Z Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Özdekçilik,

7 Harfli Kelimeler

Eziklik, Keçilik, Özdekçi,

6 Harfli Kelimeler

Diklik, Dizlik, Klikçi, Likide, Ökçeli, Ökelik, Özelik,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekik, Çelik, Çilek, Çizik, Çökek, Çökel, Delik, Dikçe, Dikeç, Dikel, Dikiz, Dilek, Dizek, Dizel, Dölek, Ekili, İçlik, İzlek, Kelik, Kiliz, Köçek, Ödlek, Ölçek, Özdek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çizi, Deli, Delk, Dize, Dizi, Edik, Ekli, Elçi, Elik, Ezik, İçel, İçki, İçli, İdil, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kedi, Kile, Klik, Köle, Ökçe, Özek, Özel, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çöl, Çöz, Dek, Dik, Dil, Diz, Döl, Edi, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kez, Kik, Kil, Kök, Köz, Lök, Öke, Öze, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, İç, İl, İz, Ke, Ki, Le, Öç, Öd, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.