ÖZBAĞIŞIKLIK (TDK)

Bireyin, kendi vücudundan olan öğelere karşı antikor yapması.

Özbağışıklık kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİKOR Nedir?

Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A B I I I K K L Z Ö Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bağışıklık,

8 Harfli Kelimeler

Kabızlık, Kızılbaş,

7 Harfli Kelimeler

Ağızlık, Aşıklık, Azıklık, Bağışık, Kazıklı, Kazılış, Kılıbık, Kızılış, Kızışık,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Azıklı, Bağlık, Başlık, Işıklı, Işılak, Kalkış, Kılağı, Kılbaz, Kışlak, Kışlık, Kızlık, Şıklık,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aklık, Alkış, Aşılı, Aşlık, Azılı, Azlık, Bağıl, Bağış, Bağlı, Bakış, Balık, Balkı, Başlı, Bıkış, Kabız, Kakış, Kalbı, Kalık, Kalış, Kaşık, Kaşlı, Kazık, Kazıl, Kılık, Kılış, Kışla, Kızak, Kızık, Kızıl, Kızış, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağış, Ağız, Ağlı, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Aşık, Azık, Azış, Bağı, Bakı, Bazı, Iğıl, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kazı, Kığı, Köşk,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aşı, Aşk, Azı, Bağ, Bak, Bal, Baş, Baz, Böğ, Kak, Kal, Kaş, Kaz, Kığ, Kıl, Kış, Kız, Kök, Köz, Lak, Laz, Lığ, Lök, Şak, Şal, Şaz, Şık, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Aş, Az, La, Öz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.