ÖZÜMLENME (TDK)


1 . Besini özümlemek işi.
2 . mecaz Edinilen olan bilgilerin bireyin öz malı durumuna gelmesi.

Özümlenme kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi M , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı Ö sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZÜMLEMEK Nedir?


1 . Canlı varlıklar, dışarıdan aldıkları besinleri, değişikliğe uğratarak yeni bir birleşimle, organizmanın gereksinim duyduğu maddeler durumuna getirmek, temsil etmek.
2 . mecaz Edinilmiş olan bilgileri bireyin öz malı durumuna getirmek, özümsemek: "Topraklar üzerinde gelmiş geçmiş eski insancıl kalıtını özümlemişti."- N. Cumalı.

E E L M M N Z Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Özümlenme,

8 Harfli Kelimeler

Özümleme,

7 Harfli Kelimeler

Özlenme,

6 Harfli Kelimeler

Ölünme, Önleme, Özenme, Özleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Enlem, Lümen, Melez, Nezle, Ölmez, Öneze, Önlem, Özeme, Özlem, Öznel, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Emme, Enez, Ezel, Ezme, Meme, Menü, Meze, Mönü, Müze, Ölme, Ölüm, Önel, Önem, Özel, Özen, Özlü, Özne, Ülen, Üzme,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Ölü, Öze, Zem, Zen, Zül,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Öz, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.