ÖZÖĞRENİMLİ (TDK)

Bir okula gitmeden kendi kendini yetiştiren, °otodidakt.

Özöğrenimli kelimesi baş harfi Ö son harfi İ olan bir kelime. Başında Ö sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi Z , üçüncü harfi Ö , dördüncü harfi Ğ , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı Ö sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

E L M N R Z Ö Ö Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Öğrenimli,

7 Harfli Kelimeler

İzlenim, Öğrenim, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Eğilim, Eğimli, Eğrili, İğneli, İnilme, İnmeli, Lirizm, Menzil, Mineli, Ömerli, Önemli, Özenli, Rizeli,

5 Harfli Kelimeler

Eğrim, Enzim, Ermin, Erzin, İleri, İmren, İzlem, İzmir, Minör, Nemli, Nezir, Öğlen, Ölmez, Öneri, Önlem, Özeni, Özlem, Öznel, Remil, Remiz, Rezil, Rimel, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Eğil, Eğim, Eğin, Eğir, Eğri, Elim, Emin, Emir, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, İğne, İlim, İlme, İnme, İrin, İzin, Lime, Meni, Meri, Mine, Mini, Öğle, Ölme, Önel, Önem, Ören, Örme, Özel, Özen, Özne, Remi, Rize, Röle, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, İni, İri, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Öze, Zem, Zen, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, İğ, İl, İm, İn, İz, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Öz, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.