ÖVENDİRE (TDK)

Hayvanları dürtmek, harekete geçirmek için kullanılan, ucu çivili uzun değnek.

Övendire kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi V , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi E . Başı Ö sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİVİLİ Nedir?


1 . Çivisi olan: "Bedevi kadınları altı iri çivili bir tür yarım çizme giyiyorlar."- R. H. Karay.
2 . Çivi çakılarak yapılmış: "Kapıcı odasındaki çivili bastonu aldım, fabrikayı dolaşmaya çıktım."- S. F. Abasıyanık.
3 . Çivi ile bir yere tutturulmuş.
4 . isim Çeşitli spor oyunlarında giyilen bir ayakkabı türü.

DEĞNEK Nedir?


1 . Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: "Testiyi bir eline, değneğini ötekine alır."- H. R. Gürpınar.
2 . Değnekle atılan dayak.

GEÇİRMEK Nedir?


1 . Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
2 . (-e) Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek: "Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi."- K. Bilbaşar.
3 . (-i, -e) Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek: "Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek."- .
4 . (-i, -e) Tespit etmek, yazmak, kaydetmek: "Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi."- R. H. Karay.
5 . (-i, -e) Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak: "Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu."- O. C. Kaygılı.
6 . (-i, -e) Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek: "Arkadaşımı geçirmeye gittim."- .
7 . (-i, -de) Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak: "Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et."- H. C. Yalçın.
8 . (-e, nsz) Giymek, giyinmek: "Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti."- S. F. Abasıyanık.
9 . (-den) Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak: "Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek."- .
10 . (-i, -den) Herhangi bir durumu yaşamış olmak: "Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi."- N. Cumalı. 1
1 . Etmek, yapmak. 1
2 . (-i, -e) Hastalık bulaştırmak: "Nezleyi bana geçirdin."- . 1
3 . (-le) Zaman harcamak: "Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok."- . 1
4 . Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

D E E N R V Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Devren, Edirne,

5 Harfli Kelimeler

Derin, Devir, Devre, Diren, Döner, Ender, Erden, Evren, Nevir, Önder, Öneri, Rende, Verdi,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Dere, Deri, Deve, Dine, Dren, Eder, Enir, Eren, Erin, Evin, Evre, Nere, Ödev, Ören, Vere, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Din, Ede, Edi, İde, Nev,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Er, Ev, İn, Ne, Öd, Ön, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.