ÖVÜNME (TDK)

Övünmek işi, kıvanç, iftihar: "Bu hatıralar sonradan birçok defa övünmeme vesile teşkil etmiştir."- R. N. Güntekin.

Övünme kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi V , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi E . Başı Ö sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

DEFA Nedir?

Kez, kere: "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."- Y. K. Beyatlı.

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRA Nedir?


1 . Anı: "İlk aşkın hatırası ne de olsa başka oluyor."- H. E. Adıvar.
2 . Andaç, anmalık, yadigâr.

İFTİHAR Nedir?

Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç: "O an kendi babası da bir Türk olduğu için derin bir iftihar duydu."- Ö. Seyfettin.

KIVANÇ Nedir?


1 . Övünç, iftihar.
2 . Sevinç: "Yeni dostluklar kurmuş olmanın kıvancı içinde ev sahiplerimizden ayrıldık."- M. C. Anday.

ÖVÜNME Nedir?

Övünmek işi, kıvanç, iftihar: "Bu hatıralar sonradan birçok defa övünmeme vesile teşkil etmiştir."- R. N. Güntekin.

ÖVÜNMEK Nedir?


1 . Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek: "Sonra oyuncakları ile övünen bir çocuk gibi gülümseyerek ilave ederdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . (nsz) Kendi kendini övmek: "Yaptığı fedakârlıktan övünüyor diye kadına kızardık."- A. Gündüz.

SONRADAN Nedir?

Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda: "Mehmet o günkü budalalığının farkına ancak sonradan vardı."- H. Taner.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

VESİLE Nedir?


1 . Sebep, bahane: "Arkadaşlar birer vesile ile dağıldılar ve beni Besim Bey'le yalnız bıraktılar."- M. Ş. Esendal.
2 . Elverişli durum, fırsat: "Muhasebeci, yerden temennalar, gevrek kahkahalar arasında bir vesile ile, kuru üzümden iki çekilmiş yirmi iki grado sert rakısını methetti."- R. H. Karay.

E M N V Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Övünme,

4 Harfli Kelimeler

Menü, Mönü, Nüve, Önem, Övme,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Ev, Me, Ne, Nü, Ön, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.