ÖTÜRÜKLÜ (TDK)

İshalli, amel olmuş (insan veya hayvan).

Ötürüklü kelimesi baş harfi Ö son harfi Ü olan bir kelime. Başında Ö sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi T , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü . Başı Ö sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMEL Nedir?


1 . Yapılan iş, edim, fiil.
2 . din b. (***) Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.
3 . mecaz İshal.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İSHAL Nedir?

Sürgün, ötürük, °amel.

İSHALLİ Nedir?

İshali olan.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K L R T Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ötürüklü,

6 Harfli Kelimeler

Kültür, Örtülü, Ötürük, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Kütlü, Kütör, Örtük, Örülü, Ötürü, Türkü, Türlü, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Kötü, Kült, Kürt, Ölük, Örtü, Örük, Trük, Tülü, Türk, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Kör, Kül, Kür, Küt, Lök, Lük, Ölü, Örk, Örü, Tör, Tül, Tür, Ütü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.