ÖTÜŞMEK (TDK)

Birlikte veya karşılıklı ötmek: "Bir dakika evvel yaprakların arasında ötüşen kuşlar susuyor, gece oluyordu."- M. Ş. Esendal.

Ötüşmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi T , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

ÖTME Nedir?

Ötmek işi.

ÖTMEK Nedir?


1 - (Kuş ve böcekler için) Değişik tonda ses çıkarmak.
2 - (Üfleme çalgıların) Sesi çıkmak.
3 - Yankı ya da yankılı ses vermek.
4 - Anlamsız, boş konuşmak.
5 - (Sarhoş) Kusmak.

ÖTÜŞ Nedir?

Ötme işi: "Oturmuş, ağustos böcekleriyle kurbağaların tatlı tatlı ötüşlerini dinliyorduk."- O. C. Kaygılı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

E K M T Ö Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ötüşmek,

6 Harfli Kelimeler

Ötüşme,

5 Harfli Kelimeler

Kömüş, Ötmek, Üşmek, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Köşe, Kötü, Küme, Meşk, Ötme, Ötüş, Üşme, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Kem, Keş, Ket, Küt, Met, Öke, Öte, Şek, Şem, Şet, Tek, Tem, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Eş, Et, Ke, Me, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.