ÖRTÜLME (TDK)


1 . Örtülmek işi.
2 . gök bilimi Bir gök cisminin yeryüzündeki gözlemciye göre, başka bir gök cisminin arkasından geçmesi.

Örtülme kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı Ö sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKASINDAN Nedir?

birinin yokluğunda: "Birini arkasından övmek."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

GÖZLEMCİ Nedir?


1 . Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit.
2 . Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit.
3 . gök bilimi Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt.
4 . gök bilimi Teleskop.
5 . spor Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

ÖRTÜLMEK Nedir?

Örtme işine konu olmak: "Kamara deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş."- S. F. Abasıyanık.

YERYÜZÜ Nedir?


1 - Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yerkabuğu.
2 - Dünya, yaşam.

E L M R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Örtülme,

6 Harfli Kelimeler

Örülme, Ötürme, Tümler,

5 Harfli Kelimeler

Örtme, Törel, Tümel, Tümör, Türel,

4 Harfli Kelimeler

Mert, Mürt, Ölet, Ölme, Ölüm, Ömür, Örme, Örtü, Örüm, Ötme, Ötre, Röle, Töre, Türe, Ürem, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Met, Ölü, Örü, Öte, Ret, Tel, Tem, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Et, Le, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.