ÖRSELENMEK (TDK)

Örseleme işine konu olmak: "Örselenir, zedelenir ne kadar kollasan / Bu büyülü nakışlar bir tutam toz olacak."- B. Necatigil.

Örselenmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜLÜ Nedir?


1 . Kendisine büyü yapılmış (kimse).
2 . Büyü gücü olan, sihirli, afsunlu, füsunkâr, efsunkâr, sihirkâr.
3 . mecaz Çok etkileyici: "Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak / Rüyalarım kadar sade, güzeldin."- A. H. Tanpınar.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

NAKIŞ Nedir?


1 - Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler ya da sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme.
2 - Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan bezeme.
3 - Beste ve semailerin, dört yerine iki haneli olanlarına verilen ad.
4 - Hile.

NECAT Nedir?

Kurtuluş.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

ÖRSELEME Nedir?

Örselemek işi.

TUTAM Nedir?

Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan: "Öksüzün cebindeki son tutam tütünü sardılar, sıra ile üçer nefes çektiler."- R. H. Karay.

E E E K L M N R S Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Örselenmek,

9 Harfli Kelimeler

Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örselenme,

8 Harfli Kelimeler

Körlenme, Ökseleme, Örneklem, Örseleme, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Ereksel, Ermenek, Ersemek, Esenler, Esermek, Eslemek, Esnemek, Keneler, Kölemen, Körelme, Kösemen, Önermek, Önlemek, Örkleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Erseme, Eserme, Esleme, Esneme, Keleme, Kemere, Kermen, Kermes, Kesene, Kösele, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Ökseme, Önerme, Önleme, Resmen, Sekene, Seklem, Sekmen, Semere, Sermek, Sönmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Enser, Erken, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Kesen, Keser, Kesme, Kesre, Kösem, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Mesen, Nekes, Nekre, Neler, Nemse, Ölmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Erek, Eren, Erke, Erme, Esen, Eser, Esme, Esre, Kele, Keme, Kene, Kere, Kese, Köle, Köre, Köse, Krem, Leke, Lens, Meke, Nere, Ökse, Ölme, Önel, Önem, Örek, Ören, Örme, Reel, Renk, Röle, Sele,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Kör, Kös, Lök, Lös, Men, Nem, Öke, Örk, Örs, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Ke, Le, Me, Ne, Ön, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.