ÖRNEKLENDİRMEK (TDK)

Örneklerle göstermek, örneklerle açıklamak.

Örneklendirmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ö sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAMA Nedir?

Açıklamak işi, izah: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.

AÇIKLAMAK Nedir?


1 . Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek.
2 . Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek: "Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı."- .
3 . Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
4 . Açıkça söylemek, ifşa etmek: "Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı."- T. Buğra.
5 . Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

D E E E K K L M N N R R Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Örneklendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Örneklendirme, Renklendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Renklendirme,

11 Harfli Kelimeler

Köklendirme, Örneklenmek,

10 Harfli Kelimeler

Denklenmek, Direnlemek, Kökenlenme, Körlemeden, Kredilemek, Örneklemek, Örneklenme, Renklenmek,

9 Harfli Kelimeler

Denklemek, Denklenme, Derlenmek, Diklenmek, Dinlenmek, Direnleme, Dönelemek, Eniklemek, İneklemek, İrdelemek, Kinlenmek, Kirlenmek, Körlenmek, Kredileme, Önerilmek, Örnekleme, Renklemek, Renklenme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Deneklik, Denenmek, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derlemek, Derlenme, Dikelmek, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direnmek, Döneklik, Döneleme, Dönelmek, Dönenmek, Eklenmek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Erkenden, İnekleme, İrdeleme, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Kerkinme, Kinlenme, Kirlenme, Köklenme, Körelmek, Körlenme, Mendirek, Nekrelik, Ödenekli, Önderlik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Denenme, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Derleme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dönelme, Dönenme, Dönmeli, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Elenmek, Elinden, Endemik, Enenmek, Erdemli, Erdirme, Erinmek, Erkekli, Ermenek, İlenmek, İnlemek, Kederli, Kekleme, Kemerli, Keneler, Klinker,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dökmek, Dönmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enenme, Erimek, Erinme, Ermeni, İlenme, İnleme, İrkmek, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Direk, Diren, Dökme, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Ender, Eneme, Enlem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kök, Kör, Lim, Lir, Lök, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.