ÖRNEKALAN (TDK)

Deniz dibinden tortullar çıkaran araç.

Örnekalan kelimesi baş harfi Ö son harfi N olan bir kelime. Başında Ö sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı Ö sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

TORTU Nedir?


1 . Çökelti: "Perver'in getirdiği su içinde fazla tortu görerek bardağı rıhtımın taşına attı."- .
2 . mecaz Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı: "Babam isyanla bulanmış ruhunun bütün tortularını bana bırakıp gitmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . mecaz Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri.
4 . mecaz Kalıntı: "Baş ağrısı ile kalkmanız da olası. Her eğlencenin o kadar tortusu olacak artık."- H. Taner.

TORTUL Nedir?


1 . Tortu niteliğinde olan.
2 . Tortullaşma sonucu oluşmuş: "Tortul kütle."- .

A A E K L N N R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Nalekar,

6 Harfli Kelimeler

Akören, Naklen, Nankör,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklen, Akran, Alkan, Anane, Anlak, Arena, Ekran, Erkan, Kalan, Kanal, Karne, Kenar, Nalan, Örnek,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akne, Alan, Anal, Anka, Anne, Arak, Arka, Elan, Kala, Kale, Kana, Kara, Kare, Klan, Köle, Köre, Kral, Laka, Lake, Nale, Nane, Nara, Önel, Örek, Ören, Renk, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ana, Ara, Ark, Ela, Elk, Erk, Kal, Kan, Kar, Kel, Ker, Kör, Lak, Lan, Lök, Nal, Nan, Nar, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Ek, El, En, Er, Ke, La, Le, Ne, Ön, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.