ÖRGÜTSEL (TDK)

Örgütle ilgili: "Sanatçı takımının aktif olarak örgütsel bir faaliyette bulunacağını sanmam."- A. Ümit.

Örgütsel kelimesi baş harfi Ö son harfi L olan bir kelime. Başında Ö sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı Ö sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTİF Nedir?


1 . Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal: "Farkına varmadan ezbercilikten kurtulup aktif araştırıcı olmuşsunuz."- H. Taner.
2 . Etkili, etken.
3 . isim, dil bilgisi Etken.
4 . isim, ekonomi Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü.

FAAL Nedir?


1 - Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, etkin, °aktif.
2 - İşler durumda olan, etkin, °aktif.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

ÖRGÜ Nedir?


1 . Örme işi veya biçimi.
2 . Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey: "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz."- F. R. Atay.
3 . Örülmüş saç bölüğü, belik: "Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay.
4 . Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi.
5 . İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ.
6 . Yapı: "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
7 . Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış: "Yaşamın örgüsü içinde gereğinden bile çok çalışkanım."- N. Meriç.
8 . sıfat Örülerek yapılan, örme: "Örgü bir giysi."- .
9 . anatomi Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum.
10 . tiyatro Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı.

ÖRGÜTSEL Nedir?

Örgütle ilgili: "Sanatçı takımının aktif olarak örgütsel bir faaliyette bulunacağını sanmam."- A. Ümit.

SANMA Nedir?

Sanmak işi.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

E G L R S T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Örgütsel,

6 Harfli Kelimeler

Görsel,

5 Harfli Kelimeler

Gölet, Örgüt, Sütre, Törel, Türel, Ülger, Ülser, Üstel,

4 Harfli Kelimeler

Getr, Göle, Göre, Görü, Gres, Güre, Ölet, Örge, Örgü, Örtü, Ötre, Rest, Röle, Sert, Ster, Süet, Süre, Ters, Töre, Türe, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Göl, Göt, Gül, Gür, Lös, Öge, Ölü, Örs, Örü, Öte, Ret, Sel, Ser, Set, Sör, Süt, Tel, Ter, Tör, Tös, Tül, Tür, Üre, Üst,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Es, Et, Ge, Le, Re, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.