ÖRGÜTLENMEK (TDK)


1 . Örgütleme işine konu olmak, teşkilatlanmak: "Akhisarlı ekiciler daha iyi örgütlenmişlerdi."- N. Cumalı.
2 . Örgüt durumuna girmek.

Örgütlenmek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ö sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKİCİ Nedir?


1 . Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan çiftçi: "Ekicinin ürünü değer fiyatına satın alınacaktır."- N. Cumalı.
2 . mecaz Birini uydurma bir sebeple bırakıp giden, atlatan kimse.

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

GİRMEK Nedir?


1 . Dışarıdan içeriye geçmek: "İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamıştı."- H. Taner.
2 . Sığmak: "Elim bu eldivene girmiyor."- .
3 . Katılmak, iltihak etmek: "Bugün edebiyat imtihanına girdim."- Y. Z. Ortaç.
4 . Almak, fethetmek: "Ordularımız İstanbul'a girdiler."- M. Ş. Esendal.
5 . İncelemek, ayrıntılara inmek.
6 . Girişmek, başlamak: "Kaçırdım gene ipin ucunu, bir türlü konuya giremiyorum."- N. Ataç.
7 . Bulaşmak: "Koyunlara kelebek hastalığı girdi."- .
8 . (nsz) Zaman anlamlı kavramlar için gelmek: "İlkbahar girdi."- .
9 . (nsz) Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.
10 . Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek: "Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu."- Ö. Seyfettin. 1
1 . İyice anlamak, iyice bilmek. 1
2 . Kavgaya tutuşmak. 1
3 . Başlamak. 1
4 . Erişmek, ulaşmak: "Yirmisine girdi."- . 1
5 . Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. 1
6 . Yazılmak, başlamak: "Okula girdi."- . 1
7 . Yemek yemek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖRGÜ Nedir?


1 . Örme işi veya biçimi.
2 . Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey: "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz."- F. R. Atay.
3 . Örülmüş saç bölüğü, belik: "Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay.
4 . Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi.
5 . İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ.
6 . Yapı: "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
7 . Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış: "Yaşamın örgüsü içinde gereğinden bile çok çalışkanım."- N. Meriç.
8 . sıfat Örülerek yapılan, örme: "Örgü bir giysi."- .
9 . anatomi Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum.
10 . tiyatro Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı.

ÖRGÜTLEME Nedir?

Örgütlemek işi, teşkil, teşkilatlandırma.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

TEŞKİLAT Nedir?

Örgütler.

TEŞKİLATLANMA Nedir?

Teşkilatlanmak işi.

TEŞKİLATLANMAK Nedir?

Teşkilatlama işine konu olmak.

E E G K L M N R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Örgütlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Örgütlemek, Örgütlenme,

9 Harfli Kelimeler

Kötülenme, Nötrlemek, Örgülemek, Örgütleme,

8 Harfli Kelimeler

Gölermek, Görülmek, Görünmek, Götürmek, Günlemek, Gürlemek, Köreltme, Körlenme, Körletme, Kötüleme, Nötrleme, Örgüleme, Örneklem, Örtülmek, Örtünmek, Örükleme, Ünletmek,

7 Harfli Kelimeler

Gölerme, Görenek, Görülme, Görünme, Götürme, Günleme, Gürleme, Kölemen, Körelme, Kürneme, Kütleme, Nötrlük, Nükleer, Ölünmek, Önermek, Önlemek, Örkleme, Örtenek, Örtülme, Örtünme, Örülmek, Ötürmek, Tükenme, Tünemek, Türemek, Türkmen, Ünlemek, Ünletme, Üretken, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Germek, Germen, Glüten, Gökmen, Gömlek, Görele, Görkem, Görklü, Görmek, Gülmek, Günöte, Gürlek, Gütmek, Kement, Kengel, Kenger, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Küreme, Lektör, Lenger, Lüknet, Mertek, Ölünme, Önerge, Önerme, Önleme, Örtmek, Örülme, Ötürme, Temren, Tümler, Tüneme, Tünmek, Türeme, Ünleme, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elgün, Elmek, Engel, Enlem, Enöte, Entel, Ergen, Erken, Ermek, Etken, Etmek, Etmen, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Gölek, Gölet, Gölük, Gömük, Gömüt, Gönül, Görme, Görüm, Gülme, Gütme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keten, Kömür,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etme, Gele, Gene, Getr, Göle, Gömü, Göre, Görk, Görü, Grek, Gren, Güme, Güre, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Köle, Köre, Kötü, Krem, Kült,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gök, Göl, Gön, Göt, Gül, Güm, Gün, Gür, Kel, Kem, Ker, Ket, Kör, Kül, Kür, Küt, Lök, Lük, Men, Met, Nem, Net, Öge, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.