ÖRGÜTLENME (TDK)

Örgütlenmek işi, teşkilatlanma: "Doğrusu, Osmanlıların örgütlenmede üstlerine pek yoktur."- S. Birsel.

Örgütlenme kelimesi baş harfi Ö son harfi E olan bir kelime. Başında Ö sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı Ö sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OSMANLI Nedir?


1 . XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları: "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı"- T. Buğra.
2 . sıfat, mecaz Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan: "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır."- N. Cumalı.

ÖRGÜ Nedir?


1 . Örme işi veya biçimi.
2 . Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey: "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz."- F. R. Atay.
3 . Örülmüş saç bölüğü, belik: "Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay.
4 . Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi.
5 . İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ.
6 . Yapı: "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
7 . Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış: "Yaşamın örgüsü içinde gereğinden bile çok çalışkanım."- N. Meriç.
8 . sıfat Örülerek yapılan, örme: "Örgü bir giysi."- .
9 . anatomi Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum.
10 . tiyatro Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı.

ÖRGÜTLENME Nedir?

Örgütlenmek işi, teşkilatlanma: "Doğrusu, Osmanlıların örgütlenmede üstlerine pek yoktur."- S. Birsel.

ÖRGÜTLENMEK Nedir?


1 . Örgütleme işine konu olmak, teşkilatlanmak: "Akhisarlı ekiciler daha iyi örgütlenmişlerdi."- N. Cumalı.
2 . Örgüt durumuna girmek.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

TEŞKİLAT Nedir?

Örgütler.

TEŞKİLATLANMA Nedir?

Teşkilatlanmak işi.

E E G L M N R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Örgütlenme,

9 Harfli Kelimeler

Örgütleme,

8 Harfli Kelimeler

Nötrleme, Örgüleme,

7 Harfli Kelimeler

Gölerme, Görülme, Görünme, Götürme, Günleme, Gürleme, Örtülme, Örtünme, Ünletme,

6 Harfli Kelimeler

Germen, Glüten, Görele, Günöte, Lenger, Ölünme, Önerge, Önerme, Önleme, Örülme, Ötürme, Temren, Tümler, Tüneme, Türeme, Ünleme, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Elgün, Engel, Enlem, Enöte, Entel, Ergen, Etmen, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Geren, Germe, Gölet, Gömüt, Gönül, Görme, Görüm, Gülme, Gütme, Lümen, Lünet, Meret, Metre, Neler, Ölgün, Önlem, Örgen, Örgün, Örgüt, Örtme, Remel, Telem, Temel, Tenge, Terme, Törel, Tören, Tümel, Tümen,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Emet, Eren, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, Gele, Gene, Getr, Göle, Gömü, Göre, Görü, Gren, Güme, Güre, Menü, Mert, Mönü, Müge, Mürt, Nere, Nötr, Ölet, Ölme, Ölüm, Ömür, Önel, Önem, Ören, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örüm, Ötme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Gem, Gen, Göl, Gön, Göt, Gül, Güm, Gün, Gür, Men, Met, Nem, Net, Öge, Ölü, Örü, Öte, Ret, Tel, Tem, Ten, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Et, Ge, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.