ÖRGÜTLEMEK (TDK)


1 . İnsanları veya işleri örgütlü duruma getirmek, teşkilatlandırmak: "Adamları ... örgütlüyor ve çalıştırıyordu."- T. Buğra.
2 . Herhangi bir amacı gerçekleştirmek için insanları bir araya getirmek, organize etmek.

Örgütlemek kelimesi baş harfi Ö son harfi K olan bir kelime. Başında Ö sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ö , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ö sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GERÇEKLEŞTİRMEK Nedir?

Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

ORGANİZE Nedir?


1 . Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme, birleştirme.
2 . Düzenleme.
3 . sıfat Düzenli, örgütlü.

ÖRGÜ Nedir?


1 . Örme işi veya biçimi.
2 . Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey: "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz."- F. R. Atay.
3 . Örülmüş saç bölüğü, belik: "Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay.
4 . Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi.
5 . İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ.
6 . Yapı: "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
7 . Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış: "Yaşamın örgüsü içinde gereğinden bile çok çalışkanım."- N. Meriç.
8 . sıfat Örülerek yapılan, örme: "Örgü bir giysi."- .
9 . anatomi Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum.
10 . tiyatro Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı.

ÖRGÜTLÜ Nedir?

Örgütlenmiş olan, teşkilatlı.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

TEŞKİLAT Nedir?

Örgütler.

TEŞKİLATLANDIRMA Nedir?

Teşkilatlandırmak işi.

TEŞKİLATLANDIRMAK Nedir?

Bir teşkilat etrafında toplamak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E G K L M R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Örgütlemek,

9 Harfli Kelimeler

Örgülemek, Örgütleme,

8 Harfli Kelimeler

Gölermek, Görülmek, Götürmek, Gürlemek, Köreltme, Körletme, Kötüleme, Örgüleme, Örtülmek, Örükleme,

7 Harfli Kelimeler

Gölerme, Görülme, Götürme, Gürleme, Körelme, Kütleme, Örkleme, Örtülme, Örülmek, Ötürmek, Türemek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Germek, Gömlek, Görele, Görkem, Görklü, Görmek, Gülmek, Gürlek, Gütmek, Kertme, Küreme, Lektör, Mertek, Örtmek, Örülme, Ötürme, Tümler, Türeme, Üremek, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Etmek, Gelme, Gemre, Gerek, Germe, Gölek, Gölet, Gölük, Gömük, Gömüt, Görme, Görüm, Gülme, Gütme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Kömür, Külte, Kütle, Kütör, Melek, Merek, Meret, Metre, Ölmek, Öreke, Örgüt, Örmek, Örtme, Örtük, Ötmek, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Gele, Getr, Göle, Gömü, Göre, Görk, Görü, Grek, Güme, Güre, Kele, Keme, Kere, Kete, Köle, Köre, Kötü, Krem, Kült, Küme, Küre, Kürt, Leke, Meke, Mert, Müge, Mülk,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gök, Göl, Göt, Gül, Güm, Gür, Kel, Kem, Ker, Ket, Kör, Kül, Kür, Küt, Lök, Lük, Met, Öge, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tör, Tül, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, Ge, Ke, Le, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.